Tag Archives: financiering

Zekerheden bedrijfsovername: betaling zeker stellen

zekerheden bedrijfsovername

Zekerheden bedrijfsovername: voorkom geld tegoed, maar niets te halen

Zekerheden bedrijfsovername: weinig is meer frustrerender dan geld van een wederpartij tegoed hebben, doch dat geld niet te ontvangen. Dit omdat die wederpartij niet vrijwillig betaalt en/of geen verhaal biedt. Of omdat er geen eigendommen op naam van die partij zijn te traceren waarop beslag kan worden gelegd.

Denk bijvoorbeeld aan Continue reading

Achtergestelde lening bedrijfsovername: verkoper, pak de regie.

achtergestelde lening bedrijfsovername

Achtergestelde lening bedrijfsovername: verkoper, pak de regie.

Achtergestelde lening bedrijfsovername: om de bedrijfsovername te kunnen realiseren zien we vaak dat verkoper een deel van zijn koopprijs niet ontvangt, maar de transactie meefinanciert. Continue reading

Concurrentiebeding bedrijfsovername. Niet overdrijven!

Concurrentiebeding bedrijfsovername

Concurrentiebeding bedrijfsovername? Overdrijf niet.

Concurrentiebeding bedrijfsovername: in veel bedrijfsovername contracten is het tegenwoordig gebruikelijk erg ruime concurrentiebedingen op te nemen, die dealbreker kunnen worden. Het gaat er om dat de verkoper jegens koper niet alleen voor zichzelf moet toezeggen geen concurrentie te plegen, maar dit ook moet toezeggen voor vele familieleden van verkoper.

Volgens mij kan dat (normaliter) helemaal niet!

Continue reading

Bedrijfsovername financieringsvoorbehoud – do’s and dont’s

bedrijfsovername financieringsvoorbehoud

Bedrijfsovername financieringsvoorbehoud. Koper bij bedrijfsovername? Financieringsvoorbehoud altijd opnemen in koopovereenkomst

Bedrijfsovername financieringsvoorbehoud: in het geval dat voor de bedrijfsovername een (bancaire) financiering is benodigd, is het voor koper belangrijk een financieringsvoorbehoud in de intentieverklaring EN in de koopovereenkomst op te nemen.

Continue reading

Bedrijfsovername financiering: strijdigheid bij bedrijfsovername

bedrijfsovername financiering

Bedrijfsovername financiering: strijdigheid bancaire financiering en achtergestelde lening bij bedrijfsovername.

Bedrijfsovername financiering: om de bedrijfsovername mogelijk te maken, wordt veelal voorgesteld dat verkoper voor een deel van de koopprijs een (achtergestelde) lening aan koper verstrekt: een gedeelte van de koopprijs wordt niet aan verkoper uitbetaald, doch door koper aan verkoper schuldig gebleven en omgezet in een door verkoper aan koper verstrekte overeenkomst van geldlening, die wordt achtergesteld bij de financiering van de bank.

Continue reading