Tag Archives: financiering verkoper

Concurrentiebeding bedrijfsovername. Niet overdrijven!

Concurrentiebeding bedrijfsovername

Concurrentiebeding bedrijfsovername? Overdrijf niet.

Concurrentiebeding bedrijfsovername: in veel bedrijfsovername contracten is het tegenwoordig gebruikelijk erg ruime concurrentiebedingen op te nemen, die dealbreker kunnen worden. Het gaat er om dat de verkoper jegens koper niet alleen voor zichzelf moet toezeggen geen concurrentie te plegen, maar dit ook moet toezeggen voor vele familieleden van verkoper.

Volgens mij kan dat (normaliter) helemaal niet!

Continue reading

Bedrijfsovername financiering: strijdigheid bij bedrijfsovername

bedrijfsovername financiering

Bedrijfsovername financiering: strijdigheid bancaire financiering en achtergestelde lening bij bedrijfsovername.

Bedrijfsovername financiering: om de bedrijfsovername mogelijk te maken, wordt veelal voorgesteld dat verkoper voor een deel van de koopprijs een (achtergestelde) lening aan koper verstrekt: een gedeelte van de koopprijs wordt niet aan verkoper uitbetaald, doch door koper aan verkoper schuldig gebleven en omgezet in een door verkoper aan koper verstrekte overeenkomst van geldlening, die wordt achtergesteld bij de financiering van de bank.

Continue reading