Tag Archives: duur concurrentiebeding

Concurrentiebeding bedrijfsovername. Niet overdrijven!

Concurrentiebeding bedrijfsovername

Concurrentiebeding bedrijfsovername? Overdrijf niet.

Concurrentiebeding bedrijfsovername: in veel bedrijfsovername contracten is het tegenwoordig gebruikelijk erg ruime concurrentiebedingen op te nemen, die dealbreker kunnen worden. Het gaat er om dat de verkoper jegens koper niet alleen voor zichzelf moet toezeggen geen concurrentie te plegen, maar dit ook moet toezeggen voor vele familieleden van verkoper.

Volgens mij kan dat (normaliter) helemaal niet!

Continue reading

Koop bedrijf en duur concurrentiebeding

koop bedrijf

Koop bedrijf en duur concurrentiebeding. Wat is aan verkoper op te leggen?

In de praktijk kom je bij koop bedrijf vele varianten tegen, als we het hebben over de duur van concurrentiebedingen: 5 jaar, 2 jaar, 10 jaar, onbepaald. En varianten die daar tussenin liggen. Wat geldt nu rechtens aangaande de duur concurrentiebeding bij koop bedrijf? Waar doet u goed aan? Gezien het belang bij met name kopers van bedrijven om dit goed te regelen genoeg reden om dit onderwerp (duur concurrentiebeding bij koop bedrijf) eens nader onder de loep te nemen.

Continue reading