Tag Archives: duur concurrentiebeding bedrijfsovername

Koop bedrijf en duur concurrentiebeding

koop bedrijf

Koop bedrijf en duur concurrentiebeding. Wat is aan verkoper op te leggen?

In de praktijk kom je bij koop bedrijf vele varianten tegen, als we het hebben over de duur van concurrentiebedingen: 5 jaar, 2 jaar, 10 jaar, onbepaald. En varianten die daar tussenin liggen. Wat geldt nu rechtens aangaande de duur concurrentiebeding bij koop bedrijf? Waar doet u goed aan? Gezien het belang bij met name kopers van bedrijven om dit goed te regelen genoeg reden om dit onderwerp (duur concurrentiebeding bij koop bedrijf) eens nader onder de loep te nemen.

Continue reading