Tag Archives: bedrijfsovername contract

Aanbiedingsregeling – checken bij verkoop aandelen!

aanbiedingsregeling

Aanbiedingsregeling: denk bij overdracht aandelen aan de statuten!

Indien een BV meerdere aandeelhouders heeft en 1 van de aandeelhouders zijn aandelen aan een derde wil overdragen, bepaalt de wet: voor een geldige overdracht is vereist dat Continue reading

VAR weg – algemene modelovereenkomst tussenkomst

VAR

Algemene modelovereenkomst tussenkomst in plaats van VAR

Wetsvoorstel: de VAR gaat waarschijnlijk verdwijnen per 1 april 2016

Opdrachtnemers kunnen bij het verdwijnen van de VAR geen VAR meer aanvragen. In 1e instantie zou de ‘Beschikking geen loonheffingen’ in de plaats van de VAR komen. Dat gaat niet door. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikmaken van Continue reading

Afstand ontbinding koopovereenkomst: wel/niet doen?

afstand ontbinding

Afstand ontbinding koopovereenkomst: wel/niet doen? Advies: niet standaard behandelen!

Afstand ontbinding: in veel contracten komen “standaard” bepalingen voor: ze hebben op het eerste gezicht geen betrekking op de “belangrijke zaken” in het contract (zoals prijs en prestatie), stonden wellicht al in het gebruikte model en verder wordt er amper of niet over gesproken, laat staan naar gekeken.

Het loont echter de moeite Continue reading

Standaardclausules? Niet standaard behandelen!

standaardclausules

Standaardclausules in (bedrijfsovername) contracten: wees alert.

Standaardclausules: bedrijfsovername contracten zijn meestal maatwerk. Tenminste, wat betreft een groot gedeelte van het contract, zo is mijn ervaring. Natuurlijk komen er behoorlijk wat clausules in voor, die “standaard” terugkomen. Denk aan onderwerpen als geheimhouding, beding gehele overeenkomst, afstand vernietiging en ontbinding. Deze bepalingen worden soms “klakkeloos” overgenomen.

Continue reading

Garanties bedrijfsovername. Tips voor verkoper en koper.

Garanties bedrijfsovername

Garanties bedrijfsovername. Opties voor partijen bij bedrijfsovername.

Garanties bedrijfsovername: bij vrijwel elke bedrijfsovername spelen garanties een belangrijke rol, zowel voor een verkoper als voor de koper. Bij een aandelentransactie geldt dat in nog grotere mate dan bij een activa (passiva) transactie. Gezien de tegenstrijdige belangen van koper en verkoper bij bedrijfsovername leidt de overeen te komen set garanties bedrijfsovername in de praktijk nogal eens tot stevige onderhandelingen, zeker als een verkoper amper bereid is tot het verstrekken van garanties. Een deadlock dreigt dan. Welke mogelijkheden hebben verkoper en koper?

Continue reading