Tag Archives: Bedrijfsoverdracht

Bedrijfsovername werknemers. Oplossingen

Bedrijfsovername werknemers

Bedrijfsovername werknemers: overgang van onderneming. Koper: de werknemers komen er aan.

Bedrijfsovername werknemers: indien sprake is van zgn. overgang van een onderneming (art. 7:662 en 7:663 BW, zie voor eisen elders op dit blog), dan gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege (dus “automatisch”) over op de verkrijger (= koper). Werknemers behouden dan hun rechten.

Continue reading

Bedrijfsoverdracht? 29 redenen om te beginnen.

bedrijfsoverdracht

Afwachten met bedrijfsoverdracht? Nee. Tenminste 29 redenen om er aan te beginnen.

De economie lijkt langzaam uit het dal te kruipen. Voorzichtigheid is nog troef, ook bij ondernemers. Doch ondernemen is vooruitzien. Veel ondernemers, ook degenen die binnen afzienbare tijd hun pensioen tegemoet zien, wachten met bedrijfsoverdracht. Doch stilzitten is vaak het slechtste wat een (beoogd) verkoper kan doen. De ondernemer die nu begint met voorbereiding van de bedrijfsoverdracht kan straks spekkoper zijn.

Continue reading

Verkoop onderneming en het concurrentiebeding

verkoop onderneming

Verkoop onderneming en het concurrentiebeding. Waarop als koper  te letten?

Bij verkoop onderneming is het voor een koper belangrijk dat de (belangrijkste) werknemers aan goede, schriftelijke concurrentiebedingen zijn gebonden. Dit (mede) als tegenprestatie voor de aan verkoper betaalde prijs voor goodwill, know how etc. na verkoop onderneming. Voorkomen dient immers te worden dat de werknemers door of ten gevolge van de verkoop onderneming hun (voormalige) werkgever directe concurrentie aandoen.

Continue reading

Bedrijfsovername afgebroken onderhandelingen

Bedrijfsovername afgebroken onderhandelingen

Bedrijfsovername afgebroken onderhandelingen – wat kunt u claimen?

Bedrijfsovername afgebroken onderhandelingen: kandidaat koper heeft de onderhandelingen over bedrijfsovername afgebroken. Er is langdurig onderhandeld, er zijn substantiële kosten gemaakt. En andere kandidaat kopers voor de bedrijfsovername zijn ook nog eens dun gezaaid. U wilt proberen de deal af te dwingen of wenst schadevergoeding te zien. Wat zijn de mogelijkheden? Bij een rechtbank zijn in beginsel de navolgende vorderingen in te stellen.

Continue reading

Bedrijfsovername onderhandelingen afbreken

bedrijfsovername onderhandelingen afbreken

Bedrijfsovername onderhandelingen afbreken: alle vrijheid of … toch niet?

Bedrijfsovername onderhandelingen afbreken: bij onderhandelingen over aan/verkoop van ondernemingen kan het twee kanten opgaan. De transactie komt tot stand of niet. Wil een koper of verkoper bij bedrijfsovername de bedrijfsovername onderhandelingen afbreken, dan kan het ook twee kanten opgaan. De ander accepteert het afbreken of niet. Over bijv. 2009 heb ik 53 gepubliceerde uitspraken geteld over dit onderwerp. Dat geeft al aan dat hierover de nodige geschillen (zijn) ontstaan. Reden genoeg om onderhandelingen afbreken te bespreken, m.n. bij bedrijfsovername.

Continue reading

Koop onderneming en klachttermijn

koop onderneming

Koop onderneming: garanties en inbreuk daarop. Wanneer moet ik klagen?

Koop onderneming: in geval van een koop onderneming dient verkoper vaak een hele set garanties te verschaffen. Welke garanties betrekking hebben op de aandelen, de vennootschap, belastingen etc. Garanties zijn verklaringen van verkoper bij koop onderneming over bepaalde feiten die in beginsel als juist worden verondersteld. Bijvoorbeeld: de grond is niet vervuild. De koper kan schadevergoeding vorderen als blijkt dat de garantie niet juist is geweest. Maar let op de klachttermijn!

Continue reading