Tag Archives: bankfinanciering

Bedrijfsovername financieringsvoorbehoud – do’s and dont’s

bedrijfsovername financieringsvoorbehoud

Bedrijfsovername financieringsvoorbehoud. Koper bij bedrijfsovername? Financieringsvoorbehoud altijd opnemen in koopovereenkomst

Bedrijfsovername financieringsvoorbehoud: in het geval dat voor de bedrijfsovername een (bancaire) financiering is benodigd, is het voor koper belangrijk een financieringsvoorbehoud in de intentieverklaring EN in de koopovereenkomst op te nemen.

Continue reading