Tag Archives: art. 7:662 BW

Bedrijfsovername werknemers. Oplossingen

Bedrijfsovername werknemers

Bedrijfsovername werknemers: overgang van onderneming. Koper: de werknemers komen er aan.

Bedrijfsovername werknemers: indien sprake is van zgn. overgang van een onderneming (art. 7:662 en 7:663 BW, zie voor eisen elders op dit blog), dan gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege (dus “automatisch”) over op de verkrijger (= koper). Werknemers behouden dan hun rechten.

Continue reading