Tag Archives: algemene voorwaarden

Forumkeuze: ken uw eigen contract – let op gekozen rechter!

forumkeuze

Forumkeuze: ken uw eigen contract – let op gekozen rechter!

Forumkeuze: het is belangrijk om met een goed contact en idem algemene voorwaarden te werken. Of met branchevoorwaarden die op de juiste manier van toepassing zijn verklaard.

Wordt dit aldus gedaan, dan is het vervolgens belangrijk om Continue reading

Algemene voorwaarden gebruiken: handleiding juist gebruik.

algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden gebruiken: gebruik ze op juiste wijze!

Algemene voorwaarden gebruiken: op algemene voorwaarden (hierna ook genoemd: AV) kan uitsluitend een rechtsgeldig beroep worden gedaan, indien deze op juiste wijze worden gebruikt. Anders zijn algemene voorwaarden niet van toepassing en heeft u er niets aan.

Continue reading