Letter of intent – wat is het? Tips

Letter of Intent (LOI) is het Engelstalige begrip voor intentieovereenkomst of intentieverklaring. Vaak gebruikt bij bedrijfsovername of bij participatie / deelneming in een ander bedrijf.

Anders dan het woord letter of intent of intentie doet vermoeden, kan dit document bindend zijn, terwijl dat misschien niet is gewenst. Bepalend daarvoor is in beginsel de inhoud van de intentieovereenkomst.

Concept letter of intent of advies nodig?

Bent u op zoek naar een goede (concept) letter of intent, dan is Schets Advocatuur u graag van dienst. Circa 200 bedrijfsovername deals aan kennis en ervaring. Bel naar Enno Schets (06-57644156) of mail hiervoor naar info@schetsadvocatuur.nl en u zult het gewenste contract per omgaande kunnen ontvangen.

Deze concept letter of intent is als model/voorbeeld te koop voor € 399,= ex BTW.
Ook kan desgewenst de overeenkomst in het Engels worden aangeleverd.

Aanvullend advies hierbij is zinvol, af te spreken tegen een vooraf afgesproken prijs. Het aangeleverde concept kan aangevuld worden met de voor de transactie specifieke items en afspraken.

Ook we kunnen de LOI voor u beoordelen, nadat u een concept daarvan heeft ontvangen. We kijken goed naar wat er in de concept overeenkomst ontbreekt. Veelal net zo belangrijk als het checken van datgene wat in het ontvangen concept staat.

Letter of intent – het zit hem in de details

Hoewel de naam letter of intent misschien de indruk wekt dat het om iets “basaals” als een intentie gaat, gaat het in de praktijk echt om de details van dit document.

Het begint er al mee hoe de intentieovereenkomst wordt genoemd, indien (verder) in het Nederlands wordt gewerkt.

Een intentieovereenkomst of intentieverklaring? Een verklaring is in beginsel wat anders dan een overeenkomst. De laatste wijst op “iets met elkaar overeenkomen”. Met elkaar afspreken dus = (meer) binding. Terwijl een verklaring iets zegt over “verklaren”. Overeenkomen wijst op een meer bindend karakter. Belangrijk dat partijen zich van dit verschil bewust zijn.

Doch indien de inhoud van de intentieverklaring daarentegen weer allerlei bindende elementen bevat, kan het wel degelijk juridisch gaan kwalificeren als een bindende overeenkomst. Terwijl omgekeerd een intentieovereenkomst – op basis van de inhoud – kan kwalificeren als een niet bindende overeenkomst.

Het zit hem dus veelal in de details van de intentieovereenkomst. Die zijn belangrijk. Het kan letterlijk (veel) geld kosten indien zaken onjuist, onvolledig of anders dan bedoeld worden geformuleerd.

Vaak is men zich als juridisch leek of vanwege onervarenheid hiermee (zeker geen verwijt!) niet bewust van de gevolgen van een bepaalde inhoud of van de indeling van een letter of intent.

Letter of intent – vanuit de verkoper van het bedrijf bezien

Belangrijk is te bedenken vanuit wie de intentieovereenkomst wordt opgesteld. Of beoordeeld.

Bent u een verkoper van een bedrijf of zijn/haar adviseur? En wilt u de koper al zover mogelijk binden? Dan dient de intentieovereenkomst een zoveel mogelijk bindend karakter te hebben.

Ik verwijs u voor relevante tips naar mijn publicatie: Intentieverklaring bedrijfsovername: waarop te letten? TIPS!

Letter of intent – vanuit de koper van een bedrijf bezien

Bent u een koper van een bedrijf of zijn/haar adviseur? En wilt u wel al een bod uitbrengen, maar nog vrijheid behouden om de onderhandelingen schadevrij te kunnen afbreken? Dan dient de letter of intent een minder bindend karakter te hebben.

Zie hiertoe ook mijn publicatie: Intentieverklaring bedrijfsovername: waarop te letten? TIPS!

Intentieovereenkomst – alleen een voorbeeld of model gebruiken?

Een intentieovereenkomst is zinvol om afspraken goed vast te leggen. Op het internet zijn voorbeelden te vinden. Ook checklists. Maar het is niet puur een invuloefening. De intentieovereenkomst kan ongewenste gevolgen hebben. Dat kan het zitten in de opbouw, de definities, het (verdere) woordgebruik, de opgenomen voorwaarden en condities etc.

Een intentieovereenkomst is misschien wel het belangrijkste document van een beoogde (ver)koop van een onderneming.

Letter of intent – maatwerk

Is het u ernst om zorgvuldig te werk te gaan, laat de intentieovereenkomst dan opstellen door een ervaren advocaat bedrijfsovername.

Enno Schets van Schets Advocatuur heeft meer dan 20 jaar ervaring met de juridische begeleiding van bedrijfsovernames.

Intentieovereenkomst – transactielijst

Inmiddels zijn circa 120 bedrijfsovernames (koop/verkoop) en participaties begeleid, waarbij veelal eerst een letter of intent is opgesteld of beoordeeld. Zie de transactielijst.

Dit zowel bij nationale als bij internationale, Engelstalige transacties. Voor MKB en MKB + ondernemingen, ondernemers, investeerders en MBI/MBO kandidaten.

Kennis wordt gedeeld via nieuwsbrieven, Linkedin en via mijn website www.schetsadvocatuur.nl

Enno Schets is lid van de DCFA en BOBB.

Letter of intent – Schets Advocatuur

Schakel voor uw intentieovereenkomst Enno Schets van Schets Advocatuur in. Ik ben u graag van dienst! Kennis, ervaring en specialisatie is aanwezig. En een grote databank. Praktisch werkend. Toegevoegde waarde leveren tegen een voor de klanten redelijke prijs.

Bel of mail me gerust voor het opstellen of beoordelen van uw intentieovereenkomst. Ook voor een losse vraag of advies daarover.

U kunt bellen of mailen naar:

– telefoonnummer 013-5331752 of 06-57644156;
– email: info@schetsadvocatuur.nl

Zie verder ook contactpagina.