Hulp bij bedrijfsovername: we helpen u graag!

Hulp bij bedrijfsovername: het verkopen van uw bedrijf of het kopen van een bedrijf is voor de meeste ondernemers geen dagdagelijkse business. Hoe doet je dat? Waar moet je zoal al denken. Hoe begin je er mee?

Voor hulp bij bedrijfsovername bent u bij Schets Advocatuur aan het juiste adres. Circa 200 bedrijfsovername deals aan kennis en ervaring.
Om u te oriënteren is het verstandig om onderstaande checklist voor bedrijfsovername te raadplegen. Verder geef ik u een aantal tips en links naar andere pagina’s (van het blog) op deze website met tips en checklists.

U kunt voor eerste hulp bij bedrijfsovername ook de zoekfunctie van deze website gebruiken. Alleen al op het blog staan meer dan honderd blog artikelen, die voornamelijk over bedrijfsovername gaan. Allerlei items waar ik gedurende de behandeling van de circa 200 bedrijfsovernames afgelopen jaren tegenaan ben gelopen. Of waarover ik het nuttig vond te publiceren. Om kennis daarover met klanten, relaties en lezers te delen. Hetgeen op prijs wordt gesteld!

Het is natuurlijk een verschil of u verkoper bent van een bedrijf (of van een aandelenbelang in een bedrijf). Of dat u koper bent van een bedrijf of een aandelenbelang in een bedrijf.

In het kader van dit artikel maakt ik voor hulp bij bedrijfsovername dus onderscheid tussen de positie van verkoper of koper.

Zoekt u hulp bij bedrijfsovername, dan kunt u ook bellen voor een eerste oriënterend gesprek. Allerlei factoren kunnen een rol spelen bij het nemen van beslissingen. Hoe steekt uw bedrijf in elkaar? Hoe draait het? Het gaat het in de branche en met de economie? Werknemers of niet? Hoeveel? OR (plichtig)? Interne zaken die spelen?
Of andere zaken die op orde gebracht moeten worden?

Check mijn uitgebreide checklist voor bedrijfsovername: Bedrijfsoverdracht? 29 redenen om te beginnen.

Als koper van een bedrijf kan – omgekeerd – hetzelfde gelden. Als u zich oriënteert op een te kopen (soort) onderneming. Ook u kunt voornoemde checklist (deels) gebruiken als u een onderneming gaat of laat onderzoeken. Voordat u besluit deze onderneming te kopen.

Hulp bij bedrijfsovername: voor de verkoper van een bedrijf

Verkoop gereed maken van de onderneming

Als verkoper van een bedrijf raad ik u aan tijdig te beginnen met het bedrijfsklaar maken van het bedrijf, voor de verkoop. Een goed onderhouden woning of auto verkoopt beter dan een aftandse, niet onderhouden woning of auto.
Zo is het ook met de verkoop van ondernemingen.

Check daartoe aldus voornoemde. uitgebreide checklist bedrijfsovername: Bedrijfsoverdracht? 29 redenen om te beginnen.

Heeft u hulp bij bedrijfsovername nodig, meer specifiek inzake dit onderwerp verkoop gereed maken van uw bedrijf, dan kunt mij natuurlijk bellen of mailen.

IM (= informatiememorandum (brochure over onderneming)) opstellen.

Denk aan de (digitale) brochure bij verkoop van een woning of bedrijfspand. Een koper wil relevante informatie over de te verkopen onderneming hebben. Dergelijke kan worden opgenomen in een zgn. IM. Het informatiememorandum is een rapport dat een puntsgewijs beeld geeft van de target, de te verkopen onderneming.
Veelal staan er in het informatiememorandum de navolgende aspecten – zoveel mogelijk anoniem – beschreven:

– structuur van de onderneming
– voorgeschiedenis van de onderneming
– beschrijving van de core business, de bedrijfsactiviteiten
– samenstelling van de omzet over de laatste boekjaren
– informatie over leveranciers
– informatie over personeel
– positie en wensen van de eigenaren (bij en na verkoop)
– overige items.

Heeft u hulp bij bedrijfsovername nodig, meer specifiek inzake dit onderwerp informatiememorandum opstellen, dan kunt mij natuurlijk bellen of mailen. We weten de juiste partijen te vinden in ons netwerk, die u hierbij kunnen assisteren.

3. Op zoek naar de (kandidaat) koper voor het bedrijf
Is uw bedrijf klaar voor de verkoop, dan kan op zoek worden gegaan naar de – voor u en uw bedrijf – beste koper.

Maak voor uzelf een lijst van wensen inzake de verkoop en een profielschets van de ideale kandidaat koper. Wat is voor u belangrijk: continuïteit, het personeel, nog meewerken etc.

Zoeken kunt u zelf doen of bijvoorbeeld via daarin gespecialiseerde corporate finance kantoren / adviseurs of bedrijfsovername adviseurs.
Heeft u hulp bij de bedrijfsovername nodig, meer specifiek inzake dit onderwerp kiezen van de juiste overname adviseur, dan kunt mij natuurlijk bellen of mailen. We weten de juiste partijen te vinden in ons netwerk, die u hierbij kunnen assisteren.

Wilt u eerst zelf zoeken, dan kan dat bijvoorbeeld via websites zoals:

Ook kunt u navraag doen bij bij brancheorganisaties of bijvoorbeeld bij:

  • de DCFA (Dutch Corporate Finance Association). Zie de website van de DCFA.
  • de BOBB (Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht). zie de Linkedin pagina van de BOBB of de website van de BOBB.

Via de ledenlijsten kunt u de leden van DCFA of BOBB bellen of mailen met de vraag of zij partijen in hun portefeuille hebben, waarmee u als verkoper in contact kan komen.

Alternatief is een participatiemaatschappij, zie deze pagina van de KvK. zie ook de website van De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

Heeft u een beoogd koper voor uw bedrijf gevonden, dan volgen doorgaans de navolgende stappen in het overname traject. Heeft u hulp bij bedrijfsovername nodig, meer specifiek inzake de volgende stappen, dan kunt mij natuurlijk bellen of mailen.

Wat betreft navolgende stappen: als het gaat om het opstellen van genoemde contracten in het kader van bedrijfsovername: Schets Advocatuur beschikt over een omvangrijke modellen – en databank. In een aantal gevallen kan het eerste concept van de overeenkomst tegen een vaste prijs worden aangeleverd. Dus ook voor deze hulp bij bedrijfsovername kunt u zeker bij ons terecht.

Hulp bij bedrijfsovername: de volgende stappen bij verkoop van de onderneming

Onderstaand stappenplan voor bedrijfsovername en de volgorde daarvan is niet in beton gegoten. Er worden soms ook stappen in een andere volgorde gedaan of overgeslagen. Belangrijk is wel zorgvuldigheid; overleg bij voorkeur met een deskundige advocaat en andere specialisten op het terrein van bedrijfsovername.

  1. Is de beoogd koper gevonden, dan is het belangrijk om daarmee gesprekken te voeren, mede om te bezien of er een eerste klik is.
    Zie het als een soort “sollicitatiegesprek”. Is het gesprek goed verlopen dan:
  2. Opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst / NDA en met de beoogd koper overeenkomen. Als verkoper gaat u immers informatie over uw bedrijf verstrekken.
    Schets Advocatuur kan, als hulp bij bedrijfsovername, de geheimhoudingsovereenkomst / NDA voor u opstellen, tegen een vaste prijs.
  3. Informatiememorandum aan koper overhandigen of vergelijkbare informatie ter zake van het te verkopen bedrijf.
  4. Onderhandelen met koper over de transactiestructuur, verkoopprijs en voorwaarden verkoop. Wij kunnen u daar desgewenst, als hulp bij bedrijfsovername, bij assisteren of u adviseren, waar nodig.
  5. Intentieovereenkomst opstellen en ondertekenen. Wij kunnen u daar desgewenst, als hulp bij bedrijfsovername, bij assisteren of u adviseren, waar nodig.
  6. Due diligence koper (boekenonderzoek). Ook hierbij is assistentie mogelijk en we weten de partijen die fiscaal en financieel onderzoek voor u kunnen doen.
  7. Eventueel nadere onderhandelingen met koper. Wij kunnen u daar desgewenst, als hulp bij bedrijfsovername, bij assisteren of u adviseren, waar nodig.
  8. Koopovereenkomst met koper sluiten, met normaliter de bijbehorende transactiedocumentatie. Wij kunnen u ook hierbij desgewenst, als hulp bij bedrijfsovername, bij assisteren of u adviseren. Schets Advocatuur beschikt over de ervaring, kennis, modellen – en databank en collega advocaten die vanuit het flexibele netwerk bij de transactie kunnen worden betrokken.
  9. Notariële overdracht (closing) van aandelen. Bij activa levering daarvan aan koper.
  10. Registratie KvK.
  11. Eventueel persbericht of andere publiciteit zoeken.
  12. Overdracht activiteiten/leiding en inwerken koper.

Voor adviseurs inzake de bedrijfsovername mkb zie de website van de KvK en mijn pagina hierover op deze website.

Voor informatie over de kosten van de bedrijfsovername mkb zie bijgaand artikel van mijn hand op deze website.

Hulp bij bedrijfsovername: voor de koper van een bedrijf

Bent u een koper en weet u wat u wilt, dan kunt u op zoek gaan naar de “target”: de te kopen onderneming of vennootschap.
Dat kan ook via de hierboven genoemde kanalen.

Denk daarbij ook zo vroegtijdig mogelijk na over de beoogde “koopstructuur”. Dit vanuit juridisch en fiscaal perspectief. Bijvoorbeeld via een (op te richten) koopholding.
Win tijdig fiscaal advies in.

Heeft u de target gevonden, volg dan deze checklist bedrijfsovername met de navolgende stappen in het overname traject:

  1. Contact zoeken met verkoper.
  2. gesprekken voeren en bezien of er een eerste klik is. Zie het als een “sollicitatiegesprek”. Bij een positieve uitkomst:
  3. Geheimhoudingsovereenkomst / NDA met beoogd verkoper sluiten.
  4. Informatiememorandum (brochure over onderneming) opvragen en (laten) bestuderen.
  5. Zo tijdig mogelijk financiering aanvragen, waar nodig.
  6. Waardeberekening door deskundige laten maken, teneinde waarde en prijs te bepalen.
  7. Bepaal de transactievorm / koopstructuur en werk deze uit. Kan ook eerder al, desgewenst.
  8. Onderhandelen met verkoper over de transactievorm, verkoopprijs en voorwaarden verkoop.
  9. Intentieovereenkomst opstellen en ondertekenen.
  10. Due diligence bij onderneming verkoper (boekenonderzoek).
  11. Eventueel nadere onderhandelingen met verkoper. Zo nee en bij positieve uitkomst boekenonderzoek:
  12. Koopovereenkomst met verkoper sluiten, met veelal bijbehorende transactiedocumentatie.
  13. Notariële overdracht (closing) van aandelen. Bij activa levering daarvan aan koper.
  14. Registratie KvK.
  15. Eventueel persbericht of andere publiciteit zoeken.
  16. Overdracht activiteiten/leiding en inwerken door verkoper.

Wat betreft voornoemde stappen: als het gaat om het opstellen van genoemde contracten in het kader van bedrijfsovername: Schets Advocatuur beschikt over een omvangrijke modellen – en databank. In een aantal gevallen kan het eerste concept van de overeenkomst tegen een vaste prijs worden aangeleverd. Dus ook voor deze hulp bij bedrijfsovername kunt u zeker bij ons terecht.

Voornoemd stappenplan bedrijfsovername en de volgorde daarvan is niet in beton gegoten. Er worden soms ook stappen overgeslagen of er wordt een andere volgorde gehanteerd. Belangrijk is wel zorgvuldigheid; overleg bij voorkeur met een deskundige advocaat en andere specialisten op het terrein van bedrijfsovername.

Voor adviseurs inzake de bedrijfsovername mkb zie de website van de KvK en mijn pagina hierover op deze website.

Voor informatie over de kosten van de bedrijfsovername mkb zie bijgaand artikel van mijn hand op deze website.

Hulp bij bedrijfsoverdracht: zie het blog!

Check het blog van deze website voor andere checklists bedrijfsovername en vele vakinhoudelijke artikelen (en dus hulp bij bedrijfsovername) met meer tips over bedrijfsovername en participatie.

Hulp bij (ver)koop bedrijf – deskundig/lid DCFA en BOBB

Enno Schets is lid van de DCFA (Dutch Corporate Finance Association). De DCFA op haar website:

De DCFA is de onafhankelijke vereniging van ervaren fusie- en overnameprofessionals die multidisciplinaire samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring stimuleert, onder meer door de vakkennis, het netwerk (en daarmee het zakelijke succes van haar leden en hun opdrachtgevers) te vergroten.

Zie de website van de DCFA.

Enno Schets is tevens geassocieerd lid van de BOBB (Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht). De BOBB op haar website:

De Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB) is in 2006 opgericht. We zijn een groeiende beroepsorganisatie van adviseurs op het terrein van het begeleiden van koop en verkoop van ondernemingen. De  gecertificeerde leden van de BOBB houden zich fulltime hiermee bezig. Dat is ook wat de leden bindt: kennis en ervaring delen over het bedrijfsovernameproces. Het begeleiden van het proces rondom koop en verkoop is immers een vak, een specialiteit. Ónze specialiteit.

De BOBB heeft ook een Linkedin pagina van de BOBB met informatie en zie verder tevens  de website van de BOBB.

Enno Schets is auteur op de website van de BOBB en op de website Bedrijventekoop.nl

Hulp bij bedrijfsovername – transactielijst en aanbevelingen

Ondernemers uit het MKB hebben Schets Advocatuur voor hulp bij bedrijfsovername weten te vinden. voor het MKB (+) zijn circa 200 transacties begeleid. Betreffende (ver)koop van bedrijven en participaties. Zie de transactielijst op deze website.

Deze transactielijst bedrijfsovername en participaties geeft een beeld van door mr. Enno Schets begeleide transacties, nationaal en internationaal, bij bedrijfsovername en participaties in andere bedrijven. De waarde van de transacties varieert van enkele honderdduizenden Euro’s tot vele miljoenen Euro’s. Het betreft een grote verscheidenheid van bedrijfsovernames in vele branches.

Deze transacties zijn verricht voor de klantgroepen en relaties: verkoper, koper, participant, voor corporate finance bedrijven, accountantskantoren, voor bemiddelaars bij bedrijfsovername en voor andere partijen die hulp bij bedrijfsovername hebben gevraagd.

Hulp bij bedrijfsovername: Schets Advocatuur helpt!

Wilt u hulp bij bedrijfsovername in de vorm van advies of begeleiding bij het opstellen van de diverse overeenkomsten? Inmiddels ben ik meer dan 20 jaar actief in bedrijfsovernames en heb ik een goed netwerk van adviseurs opgebouwd. Het betreffen goede adviseurs die met u samenwerken en meedenken. Totdat bij closing de handtekeningen zijn gezet en vaak ook nog daarna.

Daar waar het niet uw dagelijkse business is om uw bedrijf te verkopen of een bedrijf te kopen, leveren deze adviseurs u toegevoegde waarde. Ofwel kennis en ervaring die bij de ondernemer ontbreekt. En dat is geen verwijt, maar begrijpelijk. Ieder zijn vak!

Heeft u hulp bij bedrijfsovername nodig, wilt u advies over kosten bedrijfsovername of heeft u een vraag, wilt u overleg over uw verkoop of koop van aandelen, bedrijfsoverdracht of bij de aankoop of verkoop van activa, dan kunt u mij natuurlijk bellen of mailen.

Mijn contactgegevens zijn als volgt:

Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
info@schetsadvocatuur.nl
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Juridisch advies bij een bedrijfsovername.

Bel direct: 06-57644156 of vul het formulier in.