Opzeggen contract en schadevergoeding

Opzeggen contract en schadevergoeding: wil je als bedrijf bij (tussentijdse) opzegging van een contract schadevergoeding van de ander ontvangen, dan is een eerste vereiste dat je dat zo afspreekt in je contract. Dat lijkt logisch. De praktijk is ook anders.

Waar het bijvoorbeeld misging, is te lezen in de uitspraak ECLI:NL:RBLIM:2018:11036.

NLE Zakelijk claimt de opzegvergoeding nadat zij de overeenkomst heeft ontbonden wegens wanprestatie van de klant. De klant presteert dus niet, NLE Zakelijk ontbindt daarop de overeenkomst en wil schadevergoeding ontvangen.

Overeengekomen is echter dat de klant moet betalen, indien de klant de overeenkomst voor het verstrijken van de overeengekomen tijd beëindigt.

Opzegging van overeenkomst en schadevergoeding: de praktijk

In de praktijk zie ik regelmatig dat in contracten niets is vermeld over de gevolgen van opzegging. Denk hierbij aan aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten, (andere) overeenkomsten van opdracht.

Of er is wel het een en ander geregeld, maar niet voor beide partijen of in ieder geval niet (voldoende) voor degene waarom het gaat: jouw cliënt / degene die (hierover) advies vraagt.

Regel je dit niet (goed) en niet volledig, dan kan je als ondernemer onnodig veel geld laten liggen!

Contract opzeggen en schadevergoeding: ECLI:NL:RBLIM:2018:11036.

Nergens is in deze casus overeengekomen dat bij voortijdige beëindiging van het contract door de leverancier de klant een opzegvergoeding is verschuldigd. En daar strandt de vordering van NLE Zakelijk.

Of zoals het in voornoemde uitspraak staat (rechtsoverweging 3.4):

De opzegvergoeding, die gekwalificeerd kan worden als een boete, heeft immers in de eerste plaats de strekking om de klant te prikkelen om het tijdelijke contract tot aan de einddatum na te komen. Van de andere kant geldt dat de opzegvergoeding mede bedoeld is om de leverancier enige zekerheid te verschaffen dat de ingekochte energie gedurende de overeengekomen contractperiode ook daadwerkelijk wordt afgenomen terwijl in geval de klant toch voortijdig opzegt, de opzegvergoeding mede de strekking heeft (een gedeelte van) de misgelopen inkomsten te dekken.

Gelet op deze belangen van de leverancier dat de klant ook daadwerkelijk het contract tot de einddatum nakomt, had voor de hand gelegen dat partijen ondubbelzinnig overeengekomen zouden zijn dat de klant ook bij voortijdige beëindiging van het contract door de leverancier de opzegvergoeding verschuldigd is. Dat NLE Zakelijk dit heeft nagelaten dient voor haar risico te komen.

Dit had dus eenvoudig anders in de overeenkomst geregeld dienen te zijn.

Opzegging van contract en schadevergoeding: advies

Advies: regel – desgewenst – in een overeenkomst dat beide partijen bij een voortijdige beëindiging van het contract een opzegvergoeding aan de ander is verschuldigd. Beide partijen weten dan dat continuïteit voor de ander belangrijk is, zodat niet lichtzinnig voortijdig kan worden opgezegd. Althans zonder dan de opzegvergoeding te zijn verschuldigd.

In bijvoorbeeld aandeelhoudersovereenkomsten is ongewenst voortijdig vertrek als met name bestuurder/manager geregeld in de vorm van een bad leaver. Waarbij de aandelen veelal moeten worden aangeboden tegen een bepaalde korting op de prijs/marktwaarde. Die korting is dan in feite als een te betalen schadevergoeding te zien. Vanwege ongewenst voortijdig vertrek. Waarbij je ook aanvullend kan overeenkomen dat de vertrekkende bad leaver aandeelhouder aanvullend schadevergoeding dient te betalen, indien en voor zover hij of zij op enigerlei wijze schade aan de vennootschap heeft veroorzaakt.

Kom je dit niet helder en volledig overeen, dan mis je een mooie contractuele grondslag om je op te beroepen. Dat kan je dus de gewenste schadevergoeding kosten.

Berkel-Enschot, 19 april 2019
Auteur van dit artikel ©:
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: