Duurovereenkomst bepaalde tijd: voor continuïteit in je business

Duurovereenkomst bepaalde tijd: als je continuïteit in je business nastreeft en dat zal iedere ondernemer doen, denk dan aan de duurovereenkomst bepaalde tijd.

Het is zonder meer zinvol te proberen om een overeenkomst voor bepaalde tijd met klanten af te sluiten. Dus bijv. van 1 januari 2019 tot 1 januari 2022. Het nut ervan blijkt uit de hierna te behandelen recente uitspraak van 4 februari 2019.

Duurovereenkomst voor bepaalde tijd: wat is het?

Kenmerk van een dergelijke (duur)overeenkomst is dat deze overeenkomst in beginsel niet tussentijds opzegbaar is. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat deze wel tussentijds opzegbaar is.

Overeenkomst bepaalde tijd: ECLI:NL:RBDHA:2019:970

In de recente zaak ECLI:NL:RBDHA:2019:970 wilde een van de partijen de overeenkomst bepaalde tijd (van 5 jaar) tussentijds beëindigen, terwijl tussentijdse opzegbaarheid niet was overeengekomen.

Op 20 oktober 2017 was het contract voor 5 jaar aangegaan. Nog geen jaar later werd het al opgezegd.

Dat stond de rechter niet toe:

“Ingevolge vaste jurisprudentie kan een dergelijke overeenkomst niet eenzijdig tussentijds door opzegging worden beëindigd. Dat ligt alleen anders als sprake is van onvoorziene – niet in de overeenkomst verdisconteerde – omstandigheden, die niet voor rekening van de opzeggende partij komen en die van zo ernstige aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de overeenkomst tot het afgesproken tijdstip niet mag verwachten.”.

Van onvoorziene omstandigheden was geen sprake, aldus de rechter.

De opzeggende partij werd veroordeeld tot nakoming van deze overeenkomst, met daaraan gekoppeld een dwangsom.

Duurovereenkomst voor bepaalde tijd: advies

Uit de onderhavige rechtszaak volgt dat het volgende tussen partijen was overeengekomen:

“De geldigheidsduur van deze overeenkomst is 5 jaar. Deze overeenkomst neemt een aanvang per 01-12- 2017. De geldigheid zal zich steeds stilzwijgend verlengen met een periode van 5 jaren, tenzij een der partijen 2 jaar voor de afloop van de geldigheidsduur per aangetekend schrijven de overeenkomst opzegt.”

Spreken beide partijen zich op voorhand uit voor een lange samenwerking, leg dat dan ook conform partijbedoeling schriftelijk zo vast.

Het loont dus om een duurovereenkomst voor bepaalde tijd af te sluiten! Het leidt tot continuïteit in je business.

Berkel-Enschot, 25 maart 2019
Auteur van dit artikel ©:
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: