Bindend advies – praktische oplossing van geschillen, mits …..

bindend advies

Bindend advies – geschillen zijn (helaas) van alle tijden. Geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders, vennoten etc. Het liefst voorkom je geschillen. En ontstaat er dan toch een geschil, dan wil je dat toch zo praktisch en spoedig mogelijk oplossen?

Dat kan in eerste instantie door Continue reading

Tips voor continuïteit van uw bedrijf

continuïteit van uw bedrijf

Tips voor continuïteit van uw bedrijf: hoewel we inmiddels gelukkig uit de coronacrisis geraken, zijn de gevolgen voor vele ondernemers en ondernemingen ernstig en onzeker. Het verschilt per branche. Een virus als oorzaak of mede veroorzaker van zakelijke en financiële problemen.

Bedenk echter dat ook indien u als ondernemer / DGA deze crisis goed bent doorgekomen, het zinvol is te kijken hoe u wel of niet de continuïteit van uw bedrijf heeft gewaarborgd. Indien u door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval weg valt.

Ik noem een aantal voorbeelden van items, als tips voor Continue reading

Koop op afbetaling van aandelen

Koop op afbetaling van aandelen

Koop op afbetaling van aandelen: veelvuldig wordt bij (ver)koop van aandelen een verkoperslening afgesloten. De koper betaalt dan de koopprijs, of een deel daarvan, niet direct bij levering van de aandelen, maar erkent aan verkoper schuldig te zijn de koopprijs met inachtneming van bepaalde leningsvoorwaarden.
Voor een verkoper blijft dit opletten, zo blijkt maar weer eens uit bijgaand recent arrest Continue reading

Bedrijfsovername adviseur en uw bedrijfsovername

bedrijfsovername adviseur

Bedrijfsovername en de  bedrijfsovernameadviseur

Bedrijfsovername adviseur: voor zowel de verkoper als koper van een bedrijf als voor de bedrijfsovername adviseur is het belangrijk om goede afspraken te maken. Anders kan het flink mislopen. Met (grote) claims tot gevolg.
Ofwel: welke bevoegdheden heeft de bedrijfsovername adviseur wel / niet?
Het leerstuk van de onbevoegde vertegenwoordiging kan bij elke onderhandeling een rol spelen. Ik leg dit uit. Continue reading

Relatiebeding bedrijfsovername: voorkom spijt achteraf!

relatiebeding bedrijfsovername

Relatiebeding bedrijfsovername: voorkom spijt achteraf!

Relatiebeding bedrijfsovername: regelmatig word ik door ondernemers benaderd na verkoop van hun onderneming. De verkoop is al een tijd achter de rug. Niets (kunnen) doen, stilzitten, is veelal niets voor ondernemers. Ze willen weer aan de slag. Doch ze hebben een relatiebeding getekend voor langere duur.

Kennis en ervaring is vooral aanwezig in het vakgebied van de ondernemer. Toch een zekere spijt achteraf: Continue reading

Wet: de wetswijzigingen 1 januari 2021

wet

Wet: wetswijzigingen 1 januari 2021

Wet: iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Dat geldt dus ook voor ondernemers, aandeelhouders, bestuurders van ondernemingen, managers etc. Overtreedt je de wet, dan zal je niet snel kunnen stellen dat je die wet of dat artikeltje uit die wet niet kende. Je zult je dus niet snel op dwaling kunnen beroepen. Continue reading

Titel 7.1 BW wel / niet weg contracteren in de koopovereenkomst aandelen?

Titel 7.1 BW

Titel 7.1 BW wel / niet weg contracteren in de koopovereenkomst aandelen?

Titel 7.1 BW: in de (concept) koopovereenkomst aandelen staat veelvuldig opgenomen navolgend artikel:

“Partijen sluiten de toepasselijkheid van titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek op de Overeenkomst hierbij uit.”.

Vrijwel altijd in een transactie komt bij de klant, koper of verkoper van aandelen, de vraag op wat dit betekent en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

Bijgaand mijn uitleg en advies ter zake. Continue reading

Vordering inzage ex art. art. 843a Rv: vermoeden onvoldoende!

vordering inzage

Vordering inzage: vorderingen, bijvoorbeeld tot betaling van schadevergoeding, kunnen in rechte worden toegewezen, indien voldoende bewezen (bij betwisting door de wederpartij). Dat geldt in civiele zaken.
En dat geldt bijvoorbeeld ook in strafzaken: voor een veroordeling van de verdachte is voldoende bewijs nodig.

Soms ontbreekt voldoende bewijs en dan bestaat civielrechtelijk de mogelijkheid om Continue reading

Ontslag statutair bestuurder + beëindiging managementovereenkomst: voorkom dure fouten!

Ontslag statutair bestuurder

Ontslag statutair bestuurder + beëindiging managementovereenkomst.

Ontslag statutair bestuurder: ik heb dit recent fout zien gaan. Dus vandaar bij deze diverse tips. Gericht op Continue reading

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Gevolgen voor de BV.

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Gevolgen voor de BV.

Op verschillende terreinen kunnen tijdelijk elektronische middelen worden gebruikt, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven.

Het bestuur van rechtspersonen kan bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

Zie voor een samenvatting Continue reading