Belang nemen in bedrijf: checklist participatieovereenkomst

Participatieovereenkomst – checklist deel 2

Bij een participatie neemt de koper, veelal een investeerder (hierna: de participant), een belang in het bedrijf. Bijvoorbeeld 25% of 40% van de aandelen, een minderheid van de aandelen aldus. Zeggenschap is hierbij dan direct een belangrijk onderwerp. Mede om de investering te beschermen. Bijgaand volgt deel 2 van de checklist voor de participant. Waarbij een aantal aandachtspunten voor de participatieovereenkomst aan de orde komen.

Belang nemen in een bedrijf: heeft u een vraag of bijvoorbeeld een (concept) overeenkomst nodig, bel naar 06-57644156 of mail naar info@schetsadvocatuur.nl 

Een grote stap om aandeelhouder te worden. wat komt er zoal bij kijken en wat dient u te regelen? Voorkom problemen achteraf door vooraf advies in te winnen. Maak bewuste keuzes.

Maatwerk is hierbij zinvol. We kijken naar uw positie en belangen en kijken ook naar ontbrekende items die geregeld behoren te worden.

Schets Advocatuur levert u aanvullende service in de vorm van maatwerk. Bel hiervoor s.v.p. naar Schets Advocatuur (06-57644156) of mail naar info@schetsadvocatuur.nl – voor advies op maat! Veel kennis en ervaring inmiddels opgedaan: circa 200 deals aan bedrijfsovername en deelnemingen.

In deel 1 (zie het eerdere blogartikel op deze website) aangaande de participatieovereenkomst is aan de orde gekomen aandacht voor keuze van de juiste B.V. waarin te participeren. Alsmede het traject tot aan de participatieovereenkomst, aandacht voor de inrichting van het bestuur en besluitvorming binnen de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Participeren in een bedrijf: aanbiedingsregeling aandelen in de statuten opnemen

Hoewel artikel 2:195 BW uitgaat van een wettelijke verplichte aanbiedingsregeling van de aandeelhouder, die zijn aandelen wil vervreemden, vind ik het toch belangrijk dit ook in de statuten te laten staan of op te nemen. Immers (beoogde) overdracht in strijd met de statuten ontbeert goederenrechtelijke werking. En doet de aandelen niet overgaan. En handelen in strijd met de statuten kan bestuurdersaansprakelijkheid opleveren, indien dezelfde aandeelhouder tevens bestuurder is.

Belangrijk is verder om aanvullend zgn. bad leaver situaties in de participatieovereenkomst te benoemen. Denk aan bijv. faillissement van de bestaande aandeelhouder/bestuurder en langjarige arbeidsongeschiktheid. En denk aan het niet nakomen van de gemaakte afspraken in de participatieovereenkomst, verlies van zeggenschap in de aandeelhouder van de bestaande aandeelhouder/bestuurder etcetera. Waarbij vervolgens ook in de participatieovereenkomst moet worden vastgelegd tegen welke prijs de aandelen dan dienen te worden aangeboden, indien sprake is van bad leaver.

Deelneming in een bedrijf: exit regelen

De participant zal op enig moment zijn aandelen te gelde willen maken en willen vertrekken. Om over die bedoeling geen misverstand te laten bestaan, kan het zinvol zijn om dit in de participatieovereenkomst te benoemen (termijn 5-7 jaar). En tevens in de considerans van de participatieovereenkomst op te nemen.

Omdat aandelen meestal de hoogste prijs opleveren bij verkoop van alle aandelen (100%) is het zinvol om in de participatieovereenkomst een zgn. Tag Along en Drag Along bepaling op te nemen.

Tag Along: indien de ene aandeelhouder besluit om (een gedeelte van) zijn/haar aandelen aan een derde partij te verkopen, zal hij/zij bewerkstelligen dat de overige aandeelhouders (een pro rata gedeelte van) hun aandelen tegen dezelfde condities kunnen verkopen.

Drag Along: indien de ene aandeelhouder een bod op zijn/haar aandelen ontvangt van een derde partij en daarop in wenst te gaan, kan zij alle overige aandeelhouders verplichten om hun aandelen tegen dezelfde condities te verkopen.

Participatieovereenkomst: andere belangrijke onderwerpen

Andere zaken die zinvol zijn om op te nemen in de participatieovereenkomst (in willekeurige volgorde):

–          Financiering in 1 keer of in tranches (afhankelijk te stellen van behaalde resultaten).

–          Wel of geen verplichting tot bijstorting/extra financiering door de participant.

–          Management (overeenkomst) bestuur en omvang beloning.

–          Garanties, door de bestaande aandeelhouder te verschaffen en het regelen van de gevolgen bij inbreuk daarop.

–          Het recht op informatie voor de individuele aandeelhouder.

–          Het regelen van het dividendbeleid – wanneer wel/niet, te koppelen aan de juiste meerderheid bij besluitvorming hieromtrent in de AV.

–          Rapportageplicht van bestuur aan AV.

–          Het recht van de AV op vaststellen van budget en prognoses.

–          Raad van commissarissen of Raad van Advies.

–          Non concurrentie/relatiebeding.

–          Anti-verwateringsclausule, dit ter voorkoming dat het belang van de participant wordt geminimaliseerd door een uitgifte van aandelen.

–          Wel of geen afname verplichting van (verplicht) aangeboden aandelen.

–          Kettingbeding, waarbij de aandeelhouders er voor instaan dat bij verkoop van aandelen de koper aan de participatieovereenkomst wordt gebonden.

–          Duur, wijziging en beëindiging van de participatieovereenkomst.

–          Zekerheden te verschaffen door de bestaande aandeelhouder, af te stemmen met de bank of andere financiers, indien reeds zekerheden zijn verstrekt.

–          Geheimhouding.

–          Verdeling van gemaakte kosten van de betrokken adviseurs.

–          Rechtskeuze en geschillenregeling.

Participatieovereenkomst: tenslotte

Het opstellen van een participatie overeenkomst is maatwerk. Denk goed na over de verschillende belangen en scenario’s en regel dit juist. Naast het juridische is ook belangrijk goed de bestaande aandeelhouder om te gaan. Voorkomen dient te worden dat de bestaande aandeelhouder als het ware wordt “overlopen”.

Het overleg en de samenwerking dient voor en na de participatie overeenkomst in goede en constructieve sfeer te (blijven) verlopen. Met respect voor ieders positie en uitgangspunten. Lukt dat, dan ontstaat voor beide partijen een win-win situatie. Waarbij de participatie overeenkomst vervolgens de kast in kan. Loopt het onverhoopt niet goed, doe dan een beroep op de inhoud van de participatieovereenkomst. Die dan – als het goed is – de verschillende scenario’s op een pragmatische wijze heeft gereguleerd.

Belangrijk, omdat zonder een dergelijke regeling ondernemingen stuurloos kunnen worden. En dat dient, in het belang van alle stakeholders, te worden voorkomen!

Berkel-Enschot, 16 april 2014.
Auteur van dit artikel © :
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752/06-57644156
Zie www.schetsadvocatuur.nl

Zijn er nog vragen?

Neem dan contact met ons op via:

013-5331752
06-57644156
info@schetsadvocatuur.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw persoons gegevens? Bekijk onze Privacy Policy.

U zoekt?

Deel dit artikel, kies uw platform!

Bekijk ook de andere artikelen

advocaat Berkel-Enschot

Vraag of afspraak?

Voor vragen of een afspraak kan vrijblijvend contact worden opgenomen via: