Bedrijfsovername mkb: aandachtspunten en tips.

Bedrijfsovername mkb: indien u verkoop van uw bedrijf overweegt of juist de aankoop van een bedrijf, is het verstandig dat u zich vooraf oriënteert over de te nemen stappen, de keuze van adviseurs en de kosten van de bedrijfsovername.

Bedrijfsovername mkb: verkoper bedrijf

Als verkoper van een bedrijf begint het overname traject idealiter met het tijdig bedrijfsklaar maken van het bedrijf. Check daartoe: Bedrijfsoverdracht? 29 redenen om te beginnen.

Is uw bedrijf voldoende verkoop klaar, dan is het zaak op zoek te gaan naar de beste koper. Dat kan bijvoorbeeld een mede aandeelhouder zijn, een branchegenoot / concurrent, een MBI kandidaat of een nader te vinden kandidaat koper.
Dat kan bijvoorbeeld via websites zoals:

Ook kunt u navraag doen bij derden, bij uw accountant, of bij:

  • de DCFA (Dutch Corporate Finance Association). Zie de website van de DCFA.
  • de BOBB (Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht). zie de Linkedin pagina van de BOBB of de website van de BOBB.

Via de ledenlijsten kunt u leden van DCFA of BOBB benaderen die partijen in hun portefeuille kunnen hebben, waarmee een koper of verkoper in contact kan komen.

U kunt ook denken aan een participatiemaatschappij, zie deze pagina van de KvK. U kunt ter zake ook informatie inwinnen via de website van De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP).

Heeft u een beoogd koper voor uw bedrijfsovername mkb bedrijf gevonden, dan volgen doorgaans de navolgende stappen in het overname traject.

Kort gezegd ziet een (ver)kooptraject door een verkoper van een bedrijf er als volgt uit:

1. Verkoop voorbereiden/onderneming verkoop klaar maken, zie aldus mijn artikel: Bedrijfsoverdracht? 29 redenen om te beginnen.
2. Informatiememorandum (brochure over onderneming) laten opstellen.
3. Kopers zoeken. Beoogd koper gevonden, dan:
4. Geheimhoudingsovereenkomst met beoogd koper sluiten.
5. Onderhandelen met koper over de verkoopprijs en voorwaarden verkoop.
6. Intentieovereenkomst opstellen en ondertekenen.
7. Due diligence koper (boekenonderzoek).
8. Eventueel nadere onderhandelingen met koper.
9. Koopovereenkomst met koper sluiten, met normaliter de bijbehorende transactiedocumentatie.
10. Notariële overdracht (closing) van aandelen.

Bedrijfsovername mkb: koper bedrijf

Bent u een koper en weet u wat u wilt, dan kunt u op zoek naar de “target”: de te kopen onderneming of vennootschap.
Dat kan ook via de hierboven genoemde kanalen.

Heeft u de target gevonden, dan volgen hier doorgaans de navolgende stappen in het overname traject, als volgt:

1. Geheimhoudingsovereenkomst met beoogd verkoper sluiten.
2. Onderhandelen met verkoper over de verkoopprijs en voorwaarden verkoop.
3. Intentieovereenkomst opstellen en ondertekenen.
4. Due diligence bij onderneming verkoper (boekenonderzoek).
5. Eventueel nadere onderhandelingen met verkoper.
6. Koopovereenkomst met verkoper sluiten, met veelal bijbehorende transactiedocumentatie.
7. Notariële overdracht (closing) van aandelen.

Voor adviseurs inzake de bedrijfsovername mkb zie de website van de KvK en mijn pagina hierover op deze website.

Voor informatie over de kosten van de bedrijfsovername mkb zie bijgaand artikel van mijn hand op deze website.

Bedrijfsovername mkb: begeleiding van of verkoper of koper

Meestal wordt het belang van 1 partij / cliënt gediend: de verkoper of de koper.
Indien wordt opgetreden voor de verkoper bij de bedrijfsovername mkb, wordt geprobeerd een teveel aan aansprakelijkheden, zekerheden en verhaalsmogelijkheden te voorkomen.

Indien wordt opgetreden voor een koper bij de bedrijfsovername mkb, is de inzet erop gericht om voldoende te regelen op het terrein van aansprakelijkheid van de verkoper/vennootschap, zekerheden en eventuele verhaalsmogelijkheden.

Tips voor bedrijfsoverdracht: zie het blog!

Check het blog van deze website voor vele vakinhoudelijke artikelen met meer tips over bedrijfsovername en participatie.

Desgewenst kan ik u met cliënten in contact brengen, die u kunnen vertellen wat er bij een bedrijfsovername mkb zoal komt kijken. Idem wat betreft de kosten inzake de bedrijfsovername mkb.

Advies bij (ver)koop bedrijf – lid DCFA en BOBB

Enno Schets is lid van de DCFA (Dutch Corporate Finance Association). De DCFA heeft als doelstelling om haar leden kennis met elkaar te laten delen en een netwerk te creëren, met fusies & overnames als specialisme. Zie de website van de DCFA.

Enno Schets is tevens geassocieerd lid van de BOBB (Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht). De BOBB is een beroepsorganisatie van adviseurs gespecialiseerd in bedrijfsovername mkb. Check de Linkedin pagina van de BOBB of zie de website van de BOBB.

Op het gebied van bedrijfsovername mkb is Enno Schets gastauteur op de website van de BOBB en op de grootste overnamesite van Nederland, Bedrijventekoop.nl

Bedrijfsovername mkb – transactielijst en aanbevelingen

Voor het MKB (+) zijn inmiddels circa 200 transacties begeleid. Inzake (ver)koop van bedrijven en participaties. Zie de transactielijst op deze website.

Deze transactielijst bedrijfsovername en participaties geeft een beeld van door mr. Enno Schets begeleide transacties, nationaal en internationaal, bij bedrijfsovername en participaties in andere bedrijven. De waarde van de transacties varieert van enkele honderdduizenden Euro’s tot vele miljoenen Euro’s. Het betreft een grote verscheidenheid van bedrijfsovernames in vele branches.

Deze transacties zijn verricht namens verkoper, koper, participant, corporate finance bedrijven, accountantskantoren, bemiddelaars bij bedrijfsovername en andere partijen die advies bedrijfsovername verstrekken.

Bedrijfsovername mkb: advocaat of andere adviseur nodig?

Zoek dan niet verder: wij helpen u. Zodat u zich kunt blijven focussen op uw dagelijkse business. Bel gerust naar 06 -57 644 156.

Voor elk onderdeel van het (ver)kooptraject kennen we de juiste adviseur voor u. U beslist. Bijvoorbeeld aan de hand van een lijst ervaren en deskundige adviseurs. Op het gebied van corporate finance, fiscaliteit en cijfers, samen met u en uw accountant. Ook kunnen bijvoorbeeld deskundigen op het gebied van IE rechten, privacy of arbeids – of ontslagrecht worden ingeschakeld.

Vervolgens kunnen we als team, waar gewenst, zorgen voor de bedrijfsovername mkb begeleiding.

Begeleiding bij bedrijfsovername mkb is echt zinvol. Vraag het gerust na bij ondernemers die een bedrijf hebben verkocht of gekocht. U kunt ook de aanbevelingen van mijn klanten bekijken.

Regelmatig krijg ik zaken op mijn bureau waar geen bedrijfsovername mkb begeleiding is gevraagd. Of is gevraagd aan de onjuiste adviseur. Er zijn consultants of adviseurs die denken dat ze alles kunnen. Niet verstandig, zo meen ik. Schoenmaker blijf bij je leest. Achteraf schadevergoeding claimen of schade herstellen is bij bedrijfsovername mkb nogal lastig.

Advies bedrijfsovername: Schets Advocatuur helpt!

Bent u op zoek naar advies bedrijfsovername mkb? Inmiddels ben ik meer dan 20 jaar actief in bedrijfsovernames en heb een goed netwerk van adviseurs opgebouwd. Het betreffen integere mensen, die met u samenwerken en meedenken. Totdat bij closing de handtekeningen zijn gezet en vaak ook nog daarna.

Daar waar het niet uw dagelijkse business is om uw bedrijf te verkopen of een bedrijf te kopen, leveren deze adviseurs toegevoegde waarde, waar het aldus gaat om advies bedrijfsovername mkb.

Heeft u bedrijfsovername begeleiding nodig, wilt u advies over kosten bedrijfsovername of heeft u een vraag, wilt u overleg over uw verkoop of koop van aandelen, bedrijfsoverdracht of bij de aankoop of verkoop van activa, dan kunt u mij natuurlijk bellen of mailen.

Mijn contactgegevens zijn als volgt:

Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
info@schetsadvocatuur.nl
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Juridisch advies bij een bedrijfsovername.

Bel direct: 06-57644156 of vul het formulier in.