Bedrijfsovername begeleiding: we helpen u!

Bedrijfsovername begeleiding: u zoekt hulp. Hulp van specialisten. Zoek dan niet verder: wij helpen u. Zodat u zich kunt blijven focussen op uw dagelijkse business. Erg belangrijk in deze tijden en een zorg minder. Bel gerust naar 06 -57 644 156.

Voor elk onderdeel van het (ver)kooptraject kennen we de juiste adviseur voor u. U beslist. Bijvoorbeeld aan de hand van een lijst ervaren en deskundige adviseurs. Op het gebied van corporate finance, fiscaliteit en cijfers, samen met u en uw accountant. Ook kunnen bijvoorbeeld deskundigen op het gebied van IE rechten, privacy of arbeids – of ontslagrecht worden ingeschakeld. U maakt kennis en selecteert zelf.

Vervolgens kunnen we als team, waar gewenst, zorgen voor de bedrijfsovername begeleiding.
Korte lijnen en overleg, waar nodig.

Begeleiding bij bedrijfsovername is echt zinvol. Vraag het gerust na bij ondernemers die een bedrijf hebben verkocht of gekocht. U kunt ook de aanbevelingen van mijn klanten inzake bedrijfsovername begeleiding bekijken.

Kennis en ervaring telt bedrijfsovername begeleiding. Laat het niet over aan mensen die het hieraan ontbeert. Zonder deze kennis en ervaring weet u bijvoorbeeld niet wat ontbreekt in de verkoopovereenkomst. U krijgt een concept overeenkomst te zien en die ziet er op het eerste gezicht best goed uit …. .
Totdat u wordt gewezen op de items die door de adviseurs van wederpartij “zijn gedelet”.

Zelf heb ik intussen circa 200 bedrijfsovernames en participaties mogen begeleiden. Geen transactie is identiek. Het doorgaan van een deal kan soms afhangen van een of enkele woorden waarin (verschil) zit. Wat is de betekenis en strekking daarvan? En dus de mogelijke gevolgen voor u? Soms loont het om die bedoelingen en dus gevolgen gewoon uit te schrijven. Dan is het duidelijk wat partijen bedoelen.

We kijken ook naar wat er niet voor u als verkoper of koper is geregeld, naar wat er niet goed of niet goed genoeg is geregeld of juist beter anders voor u kan worden geregeld.

Graag verwijs ik u ook naar het hoofdstuk hierna: diverse aandachtspunten inzake bedrijfsovername begeleiding.

Regelmatig krijg ik zaken op mijn bureau waarbij niet voor bedrijfsovername begeleiding is gekozen. Of is gekozen voor de onjuiste adviseur. Er zijn consultants of adviseurs die denken dat ze alles kunnen, zonder de juiste opleiding en ervaring. Niet verstandig, zo meen ik. Schoenmaker blijf bij je leest. Achteraf schadevergoeding willen claimen of schade moeten herstellen is bij bedrijfsovername nogal lastig en kan veel tijd en geld kosten.

Bedrijfsovername begeleiding: uitgangspunt bij begeleiding van verkoper of koper

Indien wordt opgetreden voor de verkoper bij bedrijfsovername, proberen we in het kader van de bedrijfsovername begeleiding bijvoorbeeld een teveel aan aansprakelijkheden, zekerheden en verhaalsmogelijkheden te voorkomen. En bijvoorbeeld ook dat (veronderstelde) claims van koper te gemakkelijk verrekenbaar zijn met tegoeden van de verkoper.
Het gaat bij bedrijfsovername begeleiding om het zoeken en vinden van een balans tussen de belangen van verkoper en die van koper.

Indien wordt opgetreden voor een koper bij bedrijfsoverdracht, proberen we in het kader van de bedrijfsovername begeleiding voldoende te regelen op het terrein van de eventuele aansprakelijkheid van de verkoper/vennootschap in voorkomend geval, evt. gewenste zekerheden en verhaalsmogelijkheden.
Dit alles terwijl we het dealbelang in de gaten blijven houden.

Begeleiding bij bedrijfsovername: aandachtspunten voor verkoper en koper

Zoals hierboven al even genoemd, maakt het voor bedrijfsovername begeleiding groot verschil of u verkoper bent, of koper. Natuurlijk dienen partijen uiteindelijk overeenstemming over de (ver)koop van het bedrijf te bereiken, maar het verschilt of u de eerste koopovereenkomst opstelt vanuit verkoper, dus “verkoper vriendelijk” of vanuit koper, dus kopers vriendelijk.

Schets Advocatuur heeft een uitgebreide checklist voor de koopovereenkomst opgesteld, vanuit verkoper en vanuit koper bezien. Daarin zijn vele aandachtspunten verwerkt, vanuit meer dan 20 jaar ervaring, opgedane en ontvangen know how, gevolgde cursussen etc. Zaken die van belang zijn bij advies bedrijfsovername.

Zo kan bij bedrijfsovername begeleiding, in het kader van de op te stellen (ver)koopovereenkomst, worden gedacht aan:

 1. keuze transactie sytematiek: closing accounts, locked box of een variant daarop?
 2. onderhandelen, hoe? Snel binding bereiken of juist de vrijheid houden om te kunnen afbreken?
 3. wie partij maken bij de verkoopovereenkomst? Dit in verband met uitbreiden van aansprakelijkheid en verhaal of juist het beperken daarvan.
 4. considerans: gebruik van juiste overwegingen: bedoeling van partijen goed beschrijven.
 5. koopprijs – beschrijving opbouw en wijze van betaling. Zoveel mogelijk “boter bij de vis” of betaling in termijnen?
 6. koopprijs cash en debt free?
 7. werken met een earn out of niet?
 8. keuze voor een achtergestelde lening verkoper? Kent u de praktische gevolgen hiervan?
 9. opschortende en/of ontbindende voorwaarden? Welke?
 10. verrekening toestaan van de koopprijs met claims koper of niet? Of onder welke voorwaarden?
 11. garanties verkoper – omvang en inhoud. Door verkoper en koper goed te beoordelen.
 12. etc. etc.

Tips voor bedrijfsoverdracht: zie het blog!

Check het blog van deze website voor vele vakinhoudelijke artikelen met tips over bedrijfsovername en participatie. Deze tips zijn het gevolg van bedrijfsovername begeleiding bij vele transacties in allerlei branches, nationaal en internationaal. Opgesteld vanuit de intentie dat u als lezer, koper, verkoper of adviseur daarmee uw voordeel kunt doen.

Desgewenst kan ik u met klanten of relaties in contact brengen, die u kunnen vertellen wat er bij een bedrijfsovername en bedrijfsovername begeleiding zoal komt kijken.
Sommige transacties lijken net een marathon, andere transacties duren (beduidend) korter, vaak afhankelijk van partijen, hun adviseurs en advocaten, de complexiteit etc.

Bedrijfsovername begeleiding – advies gewenst?

Waar moet u aan denken bij bedrijfsovername begeleiding? Bent u een koper of verkoper van een bedrijf of kunt u gaan participeren in een bedrijf, denk dan qua adviseurs aan:

 • uw accountant. Bijvoorbeeld ter voorbereiding van de (ver)koop van uw bedrijf.
 • een fiscalist: inzake bijvoorbeeld de fiscaal meest optimale structuur. Dit zodat de verkoopopbrengst zo beperkt als mogelijk fiscaal wordt belast. Win tijdig advies in.
 • een corporate finance specialist: deze adviseur houdt zich bezig met (ver)koop van bedrijven en participaties. Denk aan het (mede) verkoop klaar maken van het bedrijf of waardering van aandelen of onderneming. Of het opstellen van een IM (informatiememorandum), het zoeken van kandidaat kopers, voeren van gesprekken en begeleiding van onderhandelingen met kandidaat kopers, begeleiding van het boekenonderzoek, overleg met de advocaat voor de intentieovereenkomst en koopovereenkomst etc.
 • een advocaat bedrijfsovername. Hij of zij stelt alle benodigde transactiedocumentatie op. Zoals geheimhoudingsovereenkomst, intentieovereenkomst, koopovereenkomst, management overeenkomst etc. Voert soms mede de onderhandelingen en legt de benodigde afspraken zo helder en precies als mogelijk vast. Beter overleg vooraf dan discussie en geschillen achteraf.

Advies bedrijfsovername: Schets Advocatuur helpt!

Bent u op zoek naar bedrijfsovername begeleiding? Inmiddels ben ik meer dan 20 jaar actief in bedrijfsovername begeleiding en heb een goed netwerk van adviseurs opgebouwd. Het betreffen integere mensen, die goed met u samenwerken en meedenken. Totdat de handtekeningen zijn gezet en vaak ook nog daarna.

Daar waar het niet uw dagelijkse business is om uw bedrijf te verkopen of een bedrijf te kopen, leveren deze adviseurs toegevoegde waarde, waar het aldus gaat om bedrijfsovername begeleiding.

Advies bij (ver)koop bedrijf – lid DCFA en BOBB

Enno Schets is lid van de DCFA (Dutch Corporate Finance Association). De DCFA is bedoeld om leden kennis met elkaar te laten delen en een netwerk te creëren voor haar leden, met Corporate Finance en fusies & overnames als specialisme. Zie de website van de DCFA.

Enno Schets is tevens geassocieerd lid van de BOBB (Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht). De BOBB is een beroepsorganisatie van adviseurs voor het begeleiden van koop en verkoop van ondernemingen. Check de Linkedin pagina van de BOBB of zie de website van de BOBB.

Op het gebied van bedrijfsovername is Enno Schets gastauteur op de website van de BOBB en op de grootste overnamesite van Nederland, Bedrijventekoop.nl

Bedrijfsoverdracht begeleiding – transactielijst en aanbevelingen

Voor het MKB (+) zijn inmiddels circa 200 transacties begeleid. Inzake (ver)koop van bedrijven en participaties. Zie de transactielijst op deze website.

Deze transactielijst bedrijfsovername en participaties geeft een indruk van door mr. Enno Schets begeleide transacties, nationaal en internationaal, bij bedrijfsovername en participaties in andere bedrijven. De waarde van de transacties varieert van enkele honderdduizenden Euro’s tot vele miljoenen Euro’s. Het betreft een grote verscheidenheid van bedrijfsovernames in vele branches.

Deze bedrijfsovername begeleiding is verricht namens verkoper, koper, participant, corporate finance bedrijven, accountantskantoren, bemiddelaars bij bedrijfsovername en andere partijen die advies bij bedrijfsovername verstrekken.

Adviseur bij bedrijfsovername – zie verder deze website (www.schetsadvocatuur.nl)

Graag verwijs ik u naar het blog. U kunt de zoekfunctie van de website gebruiken. Dan komen de artikelen naar voren met tips, die gaan over het onderwerp inzake bedrijfsoverdracht waarop u heeft gezocht.

Heeft u bedrijfsovername begeleiding nodig, wilt u advies of heeft u een vraag, wilt u overleg over uw verkoop of koop van aandelen, bedrijfsoverdracht of bij de aankoop of verkoop van activa, dan kunt u mij natuurlijk bellen of mailen.

Mijn contactgegevens zijn als volgt:

Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
info@schetsadvocatuur.nl
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

Juridisch advies bij een bedrijfsovername.

Bel direct: 06-57644156 of vul het formulier in.