All posts by cristel

Bedrijfsovername personeel. Oplossingen

Bedrijfsovername werknemers

Bedrijfsovername personeel: overgang van onderneming. Koper: het personeel komt er aan.

Bedrijfsovername personeel: indien sprake is van zgn. overgang van een onderneming (art. 7:662 en 7:663 BW, zie voor eisen elders op dit blog), dan gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege (dus “automatisch”) over op de verkrijger (= koper). Werknemers behouden dan hun rechten.

Continue reading

Bedrijfsovername publiciteit

bedrijfsovername publiciteit

Bedrijfsovername en publiciteit: wees voorzichtig!

Bedrijfsovername publiciteit: met name (strategische) kopers hebben regelmatig een stevige behoefte om de aankoop van een nieuwe onderneming aan de grote klok te hangen. Bijvoorbeeld via een persbericht. De vraag is in hoeverre de (verkochte) onderneming en betrokkenen gebaat zijn bij publiciteit omtrent de bedrijfsovername.

Continue reading

Opdracht uitvoeren en samenwerken

opdrachtOpdracht uitvoeren. Samenwerken. Wat zegt de wet en hoe risico’s te beperken?

Een (zelfstandig) ondernemer of onderneming heeft niet altijd alle kennis en mankracht in huis om opdrachten alleen te kunnen uitvoeren. Een oplossing kan dan worden gevonden in samenwerken met andere partijen (hierna te noemen: “hulppersonen” of “niet-ondergeschikten”), met wie de opdracht samen wordt uitgevoerd.

Continue reading

Indeplaatsstelling huurder

indeplaatsstelling huurder

Indeplaatsstelling huurder. Locatie, locatie, locatie.

Indeplaatsstelling huurder: de locatie van een onderneming kan bij koop daarvan een belangrijke rol spelen. De locatie is immers bekend bij klanten en relaties en zorgt daarmee voor omzet. Denk bijv. aan een winkelketen op A1 locaties. Voor een koper is het derhalve van groot belang om deze locatie(s) te verkrijgen.

Continue reading

Intentieverklaring bedrijfsovername: waarop te letten? TIPS!

intentieverklaring bedrijfsovername

Intentieverklaring bedrijfsovername: nuttig bij bedrijfsovername. Waarop te letten? TIPS

Intentieverklaring bedrijfsovername:  een nuttig instrument bij bedrijfsovername om bijvoorbeeld het (tussentijdse) resultaat van onderhandelingen vast te leggen. En/of om de verdere onderhandelingen en gevolgen daarvan te stroomlijnen. Denk aan een te houden due diligence onderzoek (DD) en de termijn waarbinnen dit DD moeten hebben plaatsgevonden. En wat de gevolgen zijn van de uitkomst van dit DD: doorgaan met de bedrijfsovername of juist stoppen.

Continue reading

Handelen namens BV io. Hoe aansprakelijkheid voorkomen? TIPS

handelen namens bv io

Handelen namens BV io. Hoe aansprakelijkheid voorkomen? TIPS

Als u of een cliënt van u een contract gaat afsluiten of een bedrijf (activa of aandelen) wil kopen en persoonlijke aansprakelijkheid beoogt te voorkomen, is het handelen namens een besloten vennootschap in oprichting (handelen namens BV io) een prima mogelijkheid om persoonlijke gebondenheid te voorkomen. Mits dat op de juiste wijze en volgorde gebeurt! In deze Tips noem ik enkele spelregels voor handelen namens BV io, mede aan de hand van recente jurisprudentie.

Continue reading

Garanties bedrijfsovername. Tips voor verkoper en koper.

Garanties bedrijfsovername

Garanties bedrijfsovername. Opties voor partijen bij bedrijfsovername.

Garanties bedrijfsovername: bij vrijwel elke bedrijfsovername spelen garanties een belangrijke rol, zowel voor een verkoper als voor de koper. Bij een aandelentransactie geldt dat in nog grotere mate dan bij een activa (passiva) transactie. Gezien de tegenstrijdige belangen van koper en verkoper bij bedrijfsovername leidt de overeen te komen set garanties bedrijfsovername in de praktijk nogal eens tot stevige onderhandelingen, zeker als een verkoper amper bereid is tot het verstrekken van garanties. Een deadlock dreigt dan. Welke mogelijkheden hebben verkoper en koper?

Continue reading

Betalingstermijn wettelijk

betalingstermijn

Cash is king: betalingstermijn wettelijk per 13 maart 2013!

Omzet is alleen omzet als deze wordt betaald. Elke ondernemer zal dat met me eens zijn. Om vorderingen op debiteuren te kunnen incasseren, is het van belang met een juist contract en algemene voorwaarden te werken. Waarin vastgelegd de betalingstermijn. Veelal is die betaaltermijn 14 of 30 dagen, soms langer. De betaaltermijn wordt nogal eens overschreden of betwist. Gevolg: cash flow problemen. Terwijl u, als het goed is, toch duidelijke (betalings)afspraken had gemaakt.

Continue reading

Managementovereenkomst bestuurder en bedrijfsovername

managementovereenkomst bestuurder

Managementovereenkomst bestuurder en bedrijfsovername. Inhoud en uitvoering van belang!

Managementovereenkomst bestuurder: in het kader van een bedrijfsovername wordt vaak bedongen dat de verkopend aandeelhouder/verkoper gedurende een zekere tijd na de bedrijfsovername tegen betaling gaat werken voor de verkochte doelvennootschap. Ook de koper gaat na de bedrijfsovername veelal via zijn BV werken voor de gekochte doelvennootschap.

Continue reading