Advocaat Berkel-Enschot: voor ondernemers, bedrijven en ondernemende mensen in Berkel-Enschot en omgeving

Advocaat Berkel-Enschot: zoekt u als ondernemer, bestuurder of manager een advocaat in Berkel-Enschot of omgeving, met een vraag of voor advies inzake uw onderneming? Over bijvoorbeeld samenwerken, uit elkaar gaan, over een overeenkomst opstellen of beoordelen, koop of verkoop van het bedrijf, (laten) participeren in het bedrijf, bedrijfsmatige (ver)huur of incasso?

Voor vrijblijvende vragen of overleg, bel gerust naar 06 – 57 644 156. Of mail naar: info@schetsadvocatuur.nl

Schets Advocatuur is de enige in Berkel-Enschot gevestigde advocaat. Sinds 2009!
Aan de mooie Bosscheweg, met voldoende parkeergelegenheid, goed bereikbaar.

Werkzaam voor ondernemers, bedrijven en ondernemende mensen. Met inmiddels meer dan 30 jaar kennis en ervaring op het terrein van het ondernemingsrecht.

Luisteren naar de wensen en bedoelingen van de klant staat voorop. En dan samen de beste oplossing vinden. Geen lange en onnodige adviezen. Alles gebeurt in overleg met u en na voorafgaande toestemming.

Laagdrempelig en voor vele ondernemingen sparring partner en adviseur. Staat met raad en daad ter zijde.

In Berkel-Enschot gevestigd, maar ook regionaal en nationaal werkzaam. Want zo groot is Nederland nu ook weer niet.

Advocaat Berkel-Enschot  – welke werkterreinen?

Schets advocatuur is u als advocaat Berkel-Enschot graag van dienst bij juridische aangelegenheden die uw onderneming en haar bedrijfsvoering raken. Pragmatisch en helder, zoals u dat wilt.

Ondernemingsrecht, waaronder bijvoorbeeld het kopen of verkopen van een bedrijf en het maken/beoordelen van een commercieel contract, is een specialisme, waarbij langjarige ervaring, kennis en opleiding echt het verschil maakt. Wij zien als advocaat Berkel-Enschot dingen die u niet ziet en wij constateren onderwerpen, die juist in het contract ontbreken, maar in uw belang toegevoegd dienen te worden.

Schets Advocatuur verleent als advocaat Berkel-Enschot gespecialiseerde juridische hulp   op het terrein van:

 1. het (brede) ondernemingsrecht en
 2. het huurrecht (bedrijfsruimte).

Bij het (brede) ondernemingsrecht moet u denken aan bij het opstellen en beoordelen van (commerciële) contractenbedrijfsovername, af en toe procederen op het terrein van het ondernemingsrecht, vennootschapsrecht (boek 2 BW) (zoals aandeelhoudersgeschillen en aandeelhoudersovereenkomsten), soms nakoming etc. vorderen van contracten en incasso voor ondernemingen.

Bij het huurrecht bedrijfsruimte gaat het vooral om het opstellen of beoordelen van huurovereenkomsten betreffende bedrijfsruimte, dan wel advies daarover.

Contracten voor ondernemingen/ondernemers

Het opstellen en beoordelen van allerlei soorten overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld:

 • Maatschapsovereenkomst
 • Vennootschap onder firma (VOF) overeenkomst
 • Huurovereenkomst voor uw bedrijfsruimte, met het juiste toepasselijke huurrechtregime
 • Participatieovereenkomst (deelnemen of laten deelnemen in uw bedrijf)
 • Verkoopovereenkomst bedrijf middels verkoop van activa/passiva. Idem koopovereenkomst.
 • Verkoopovereenkomst bedrijf middels verkoop van aandelen BV. Idem koopovereenkomst
 • Managementovereenkomst, voor verlenen van diensten
 • Overeenkomst van opdracht, belangrijk voor de continuïteit
 • Inkoopovereenkomst en inkoopvoorwaarden, om de regie te houden
 • Algemene voorwaarden, de belangrijke kleine lettertjes
 • Distributieovereenkomst, om uw business op juiste wijze te laten groeien
 • Agentuurovereenkomst, welke niet mag kwalificeren als arbeidsovereenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst, voor groei en bescherming van uw belangen
 • Service level agreement, voor juiste afspraken en naleving daarvan
 • Productieovereenkomst, voor bewaking kwaliteit en kwantiteit
 • Leveranciersovereenkomst
 • Franchiseovereenkomst etc.

>> Meer informatie over contracten

Bedrijfsovername

We adviseren en begeleiden als advocaat Berkel-Enschot bij het verkoop – of kooptraject van bedrijven. We maken de benodigde contracten op (zoals geheimhoudingsovereenkomst, intentieverklaring, (ver)koopovereenkomst activa of aandelen etc.).

We behandelen vastgelopen trajecten bij bedrijfsoverdracht en vorderen nakoming van bijbehorende overeenkomsten.
Tenslotte worden ook schadeclaims na bijv. afgebroken onderhandelingen behandeld of wordt daartegen verweer gevoerd.

 • Bedrijfsovername (verkoop en koop van onderneming)
 • Participatie (deelnemen, verwerven van een belang in een bedrijf)
 • Management buy-out/buy-in
 • Due diligence onderzoek (boekenonderzoek) etc.

>> Meer informatie bedrijfsovername

 • Inmiddels circa 200 bedrijfsovernames (koop/verkoop) en participaties begeleid.
 • Nationale en internationale transacties.

Doelgroep: MKB en MKB + ondernemingen, ondernemers, investeerders en MBI/MBO kandidaten. Veel terugkomende klanten.

Zie voor meer informatie over relevante kennis en ervaring van mr. Enno Schets als advocaat Berkel-Enschot ook de transactielijst en aanbevelingen van cliënten.

Vennootschapsrecht 

Schets Advocatuur behandelt als advocaat Berkel-Enschot regelmatig aandeelhoudersgeschillen en stelt aandeelhoudersovereenkomsten op. Schets Advocatuur adviseert ook over bestuurdersaansprakelijkheid en geeft advies over rechtsvormen aan ondernemers/ondernemingen.

 • Aandeelhoudersovereenkomsten opstellen of beoordelen
 • Idem participatieovereenkomsten opstellen of beoordelen
 • Aandeelhoudersgeschillen behandelen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid en geschillen
 • Advies over rechtsvormen van de onderneming
 • Ontbinding van rechtspersonen etc.

>> Meer informatie over vennootschapsrecht

Incasso voor ondernemingen

Nakoming etc. vorderen van contracten voor bedrijven. Advies en rechtsbijstand als advocaat Berkel-Enschot bij niet nakoming van overeenkomsten en bij – onterechte – ontbinding/opzegging overeenkomst, schadevergoeding vorderen of juist verweer voeren tegen schadeclaims, geschillen over non concurrentiebeding, relatiebeding of over het boetebeding, buitengerechtelijke incasso: sommeren tot betaling, gerechtelijke incasso: procederen voor een vonnis tot betaling, beslag laten leggen.

 • Niet nakoming, ontbinding/opzegging (duur)overeenkomst
 • Schadevergoeding vorderen
 • Verweer voeren tegen schadeclaims
 • Geschillen over non concurrentiebeding en relatiebeding
 • Geschillen over boetebedingen
 • Buitengerechtelijke incasso: betaling buiten de rechter om verkrijgen
 • Gerechtelijk incasso: procederen, beslag laten leggen etc.

>> Meer informatie over verbintenissenrecht/incasso

Huurrecht bedrijfsruimte

Denk aan indeplaatsstelling huurder begeleiden, incasso van huurachterstand.

 • Opstellen huurovereenkomst bedrijfsruimte
 • Indeplaatsstelling huurder begeleiden
 • Incasso van huurachterstand etc.

>> Meer informatie over huurrecht bedrijfsruimte

Advocaat Berkel-Enschot  – Enno Schets / Schets Advocatuur

 • Vanaf 1991 advocaat ondernemingsrecht.
 • Uitsluitend ondernemingsrecht voor bedrijven en ondernemers, bestuurders en managers.
 • Sinds 1998 juridische begeleiding bij bedrijfsovername/participatie.
 • Lid van Orde van Advocaten, van de specialistenverenigingen voor bedrijfsovername DCFA en BOBB en van de VIA (incasso);
 • Samenwerkend met andere advocaten en specialisten.

Advocaat Berkel-Enschot  – databank en know how

Kennis wordt door mij als advocaat Berkel-Enschot daadwerkelijk met cliënten en met  relaties gedeeld. Ik verwijs u naar de grote hoeveelheid kennisartikelen op het blog van deze website.

Cliënten en relaties stellen het delen van deze kennis bijzonder op prijs.

Wilt u mijn Tips (kennisartikelen) ontvangen, stuur dan een email naar info@schetsadvocatuur.nl of bel gerust op.

Verder beschikt Schets Advocatuur als advocaat Berkel-Enschot over een grote databank met know how en model contracten welke worden gebruikt. Daardoor hoeft voor sommige overeenkomsten of adviezen niet geheel opnieuw het wiel te worden uitgevonden, doch kan vanuit deze kennisbank de beste overeenkomst worden gemaakt of het beste advies worden verstrekt.

Heeft Schets Advocatuur als advocaat Berkel-Enschot bepaalde kennis niet in huis, dan wordt dat eerlijk verteld (je kunt tenslotte niet alles weten) en is er een goed netwerk aanwezig van collega advocaten en andere deskundigen, die u verder kunnen helpen. U wordt nooit de deur gewezen, er wordt naar de beste oplossing voor u gezocht.

Advocaat Berkel-Enschot   – ervaren adviseur voor MKB + ondernemingen

Gezien mijn ervaring, kennis en specialisatie ben ik ervan overtuigd als advocaat Berkel-Enschot een goede adviseur te zijn voor de MKB (+) onderneming, haar directie, ondernemers en ondernemende mensen.

Toegevoegde waarde tegen een redelijke prijs. De praktijk heeft dit bewezen.

Voor advies of vragen over ondernemingsrecht die uw bedrijf aangaan of om een afspraak te maken, kan altijd vrijblijvend worden gebeld of gemaild naar:

– telefoonnummer 013-5331752 of 06-57644156;
– email: info@schetsadvocatuur.nl

Zie verder ook contactpagina.

Meer informatie over Berkel-Enschot? Of check deze link.
Leuke informatie over Berkel-Enschot is te lezen op de website van De Schakel.

advocaat Berkel-Enschot