logo

Samenwerking

 

Samenwerking met andere gespecialiseerde advocaten

Enno Schets van Schets Advocatuur beschikt over een flexibele schil van specialisten, waarmee regelmatig wordt samengewerkt in transacties en in rechtszaken. Te denken valt hierbij aan gespecialiseerde transactieadvocaten, advocaten op het terrein van arbeidsrecht, pensioenrecht, IE recht en bijvoorbeeld het mededingingsrecht. Het betreft advocaten met wie een jarenlange band is opgebouwd en waarin een groot vertrouwen bestaat.

Aan deze collega’s worden, in overleg met de (potentiële) cliënten, ook opdrachten verstrekt, met name indien Schets Advocatuur door drukte geen nieuwe opdrachten kan aannemen dan wel Enno Schets van mening is bepaalde specialistische kennis en/of ervaring te missen.

Het is immers onmogelijk om alles van alle rechtsgebieden af te weten of daarmee (voldoende) ervaring te hebben. In het belang van de cliënt wordt derhalve gezocht naar de beste oplossing en benodigde kennis voor zijn of haar opdracht, zodat de continuïteit en kwaliteit wordt geborgd.

Daarbij is er sprake van regelmatig onderling vaktechnisch overleg met bedoelde collega’s, om kennis te delen, te sparren en zaken (op anonieme basis) met elkaar te bespreken.

Ofwel: samen sterk, voor de cliënten!