Category Archives: Huurrecht bedrijfsruimte

Onderhuur bedrijfsruimte – aandachtspunten voor verhuurder en huurder

onderhuur bedrijfsruimte

Onderhuur bedrijfsruimte

Een verhuurder van bedrijfsruimte kan geconfronteerd worden met een huurder, die wil onderverhuren. Waarop als verhuurder bij onderhuur van bedrijfsruimte te letten? Of een huurder van bedrijfsruimte wil kunnen onderverhuren. Waarop als huurder bij onderhuur bedrijfsruimte te letten?

Onderhuur bedrijfsruimte – vanuit de verhuurder bezien

Eerst ga ik in op onderhuur bedrijfsruimte vanuit de verhuurder bezien.

Onderhuur bedrijfsruimte: goede huurovereenkomst belangrijk

Het begint bij een goede huurovereenkomst. Verstandig is een verbod tot onderverhuur op te nemen (onderverhuur verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder). Koppel die evt. toestemming tot onderhuur niet alleen aan het wel/niet toestaan van de onderhuur an sich maar beding ook dat de toestemming van verhuurder dient te zien op de voorwaarden van onderverhuur, ofwel op de inhoud van de onderhuurovereenkomst bedrijfsruimte..

Onderhuur bedrijfsruimte: wie wil de onderhuurder worden?

Ga na wie de beoogde onderhuurder bij onderhuur van de bedrijfsruimte wordt. Niemand wil tenslotte een wietplantage binnen zijn pand. Check KvK, ID, doe antecedentenonderzoek, vraag na etc. Beter geen onderhuurder, dan allerlei schade en ellende aan de bedrijfsruimte achteraf.

Onderhuur bedrijfsruimte: let op duur van de onderhuurovereenkomst

Zorg ervoor dat bij onderhuur bedrijfsruimte de duur van de onderhuurovereenkomst gelijk is aan de (resterende) duur van de hoofdhuurovereenkomst.

Onderhuur bedrijfsruimte: verhuurder, let verder op ……..

Zorg er als verhuurder voor dat:
– de bestemming  van het gehuurde in de onderhuurovereenkomst strikt is omschreven;
– de inhoud en voorwaarden van de onderhuurovereenkomst goed worden gecheckt;
– hoofdhuurder en onderhuurder de juiste afspraken maken over onderhoud/herstel van de voorzieningen van het gehuurde en idem inzake evt. verbouwing of aanpassing van het gehuurde. Maak ook afspraken inzake de aanpassingen van het gehuurde bij einde van de onderhuur der bedrijfsruimte: achterlaten of herstel oude staat?;
– de hoofdhuurder contractueel de schade aan verhuurder dient te vergoeden, indien onderhuurder in voorkomend geval een beroep doet op ontruimingsbescherming en in het gehuurde blijft zitten (terwijl bijvoorbeeld de hoofdhuurder al de huurovereenkomst heeft opgezegd en zelf reeds is vertrokken), waardoor de bedrijfsruimte niet opnieuw aan een derde kan worden verhuurd;
– hoofdhuurder bij aanvang van de onderhuur een uitgebreid proces-verbaal van oplevering met onderhuurder opmaakt of, beter nog, door een professionele derde laat opmaken.

Onderhuur bedrijfsruimte – vanuit de hoofdhuurder bezien

Vanuit de huurder bezien zijn er natuurlijk ook aandachtspunten bij onderhuur van de bedrijfsruime.

Onderhuur bedrijfsruimte: goede huurovereenkomst ook belangrijk voor hoofdhuurder

Zorg ook als hoofdhuurder voor een goede onderhuurovereenkomst. Een model huurovereenkomst is een goed uitgangspunt, maar aanvullende advisering hierbij helpt bij het maken van bewuste en juiste keuzes.

Onderhuur bedrijfsruimte: wie wil de onderhuurder worden?

Ga ook als onderverhuurder bij onderhuur van de bedrijfsruimte goed na wie de beoogde onderhuurder wordt. Check KvK, ID, doe antecedentenonderzoek, vraag na etc.

Onderhuur bedrijfsruimte: huurder, let verder op ……..

Zorg er als onderverhuurder bij onderhuur van de bedrijfsruimte voor dat:
– de bestemming  van het gehuurde in de onderhuurovereenkomst strikt is omschreven;
– de juiste afspraken over onderhoud/herstel van de voorzieningen van het gehuurde worden gemaakt en idem inzake evt. verbouwing van het gehuurde;
– de onderhuurder contractueel afstand doet van zijn recht op ontruimingsbescherming en onderhuurder schriftelijk toezegt op eerste verzoek van onderverhuurder het gehuurde te ontruimen;
– bij aanvang van de onderhuur een uitgebreid proces-verbaal van oplevering met onderhuurder wordt opgemaakt.

Onderhuur bedrijfsruimte: goede oplossing voor verhuurder en huurder bedrijfsruimte

Onderhuur van bedrijfsruimte kan een goede oplossing zijn voor een huurder die teveel m2 in gebruik heeft, doch niet uit het gehuurde wil vertrekken. Bij een goede huurder is ook voor een verhuurder van die bedrijfsruimte een mooie oplossing, immers de bedrijfsruimte komt niet leeg te staan. De stroom aan huurinkomsten blijft doorlopen, mits aldus de onderhuur van de bedrijfsruimte op een goede wijze is geregeld. Dit houdt ook in dat je als verhuurder of hoofdhuurder van een onderhuurder wilt kunnen afkomen, wanneer de zaken bij onderhuur bedrijfsruimte onverhoopt anders lopen dan verwacht.

Berkel-Enschot, 12 juni 2017
Auteur van dit artikel ©:
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

 

advocaat ondernemingsrecht Berkel-Enschot

Advocaat ondernemingsrecht Berkel-Enschot

advocaat ondernemingsrecht Berkel-Enschot: Schets Advocatuur is advocaat ondernemingsrecht.

Advocaat ondernemingsrecht Berkel-Enschot: heeft u als ondernemer of als onderneming advies of procesbijstand nodig op het terrein van ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met Schets Advocatuur op. Een betrouwbaar en ervaren advocaat ondernemingsrecht. Continue reading

Indeplaatsstelling huurder

indeplaatsstelling

Indeplaatsstelling. Locatie, locatie, locatie.

Indeplaatsstelling: de locatie van een onderneming kan bij koop daarvan een belangrijke rol spelen. De locatie is immers bekend bij klanten en relaties en zorgt daarmee voor omzet. Denk bijv. aan een winkelketen op A1 locaties. Voor een koper is het derhalve van groot belang om deze locatie(s) te verkrijgen.

Continue reading

Advocatenkantoor Oisterwijk of directe omgeving daarvan? Schets Advocatuur!

advocatenkantoor Oisterwijk

Advocatenkantoor Oisterwijk of directe omgeving daarvan? Schets Advocatuur!

Advocatenkantoor Oisterwijk? Zoekt u als ondernemer een advocatenkantoor in Oisterwijk of in de directe  omgeving daarvan, dan is Schets Advocatuur, gevestigd te Berkel-Enschot, u graag van dienst. Schets Advocatuur werkt voor cliënten in heel Brabant (en ook (ver) daarbuiten), zodat ondernemers en ondernemingen uit Oisterwijk zeker welkom zijn.

Mr. Enno Schets van Schets Advocatuur werkt inmiddels meer dan 25 jaar uitsluitend voor ondernemers en ondernemingen. Daarbij is veel ervaring, expertise en kennis opgebouwd op met name de navolgende terreinen: Continue reading

Tijdelijke verhuur bedrijfsruimte bij leegstand

tijdelijke verhuur bedrijfsruimte

Tijdelijke verhuur bedrijfsruimte bij leegstand makkelijker.

Tijdelijke verhuur bedrijfsruimte: alternatief voor leegstand gebouwen.

Tijdelijke verhuur bedrijfsruimte. Veel bedrijfsruimte staat leeg en daarin is helaas in sommige gevallen op korte termijn geen verandering te verwachten. Per 1 juli 2013 is de Leegstandwet gewijzigd om de tijdelijke verhuur van woonruimte in een leegstaand gebouw te vergemakkelijken.

Continue reading

Huurovereenkomst winkelruimte nieuw model

huurovereenkomst winkelruimte

Huurovereenkomst winkelruimte ex art. 7:290 BW nieuw model.

In het laatste kwartaal van 2012 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) het model van de huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW en de bijbehorende Algemene Bepalingen aangepast. Zie: http://www.roz.nl/nl/roz/modellen/winkelruimte.

Continue reading

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

huurovereenkomst bedrijfsruimte

Huurovereenkomst bedrijfsruimte: meer aandacht hiervoor levert huurder geld op!

Via een invuloefening van een “modelletje” wordt nogal eens een huurovereenkomst bedrijfsruimte aangegaan, terwijl niet echt is nagedacht over de (on)mogelijkheden en onderwerpen, die voor een huurder van belang zijn. Dat is jammer. Vooraf hier aandacht aan besteden kan (achteraf) ongewenste gevolgen en onnodige schade voorkomen. Bijgaand enige inleidende informatie met (daarna) een aantal tips voor de (beoogd) huurder van bedrijfsruimte.

Continue reading