Onderhuur bedrijfsruimte – aandachtspunten voor verhuurder en huurder

onderhuur bedrijfsruimte

Onderhuur bedrijfsruimte

Een verhuurder van bedrijfsruimte kan geconfronteerd worden met een huurder, die wil onderverhuren. Waarop als verhuurder bij onderhuur van bedrijfsruimte te letten? Of een huurder van bedrijfsruimte wil kunnen onderverhuren. Waarop als huurder bij onderhuur bedrijfsruimte te letten?

Onderhuur bedrijfsruimte – vanuit de verhuurder bezien

Eerst ga ik in op onderhuur bedrijfsruimte vanuit de verhuurder bezien.

Onderhuur bedrijfsruimte: goede huurovereenkomst belangrijk

Het begint bij een goede huurovereenkomst. Verstandig is een verbod tot onderverhuur op te nemen (onderverhuur verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder). Koppel die evt. toestemming tot onderhuur niet alleen aan het wel/niet toestaan van de onderhuur an sich maar beding ook dat de toestemming van verhuurder dient te zien op de voorwaarden van onderverhuur, ofwel op de inhoud van de onderhuurovereenkomst bedrijfsruimte..

Onderhuur bedrijfsruimte: wie wil de onderhuurder worden?

Ga na wie de beoogde onderhuurder bij onderhuur van de bedrijfsruimte wordt. Niemand wil tenslotte een wietplantage binnen zijn pand. Check KvK, ID, doe antecedentenonderzoek, vraag na etc. Beter geen onderhuurder, dan allerlei schade en ellende aan de bedrijfsruimte achteraf.

Onderhuur bedrijfsruimte: let op duur van de onderhuurovereenkomst

Zorg ervoor dat bij onderhuur bedrijfsruimte de duur van de onderhuurovereenkomst gelijk is aan de (resterende) duur van de hoofdhuurovereenkomst.

Onderhuur bedrijfsruimte: verhuurder, let verder op ……..

Zorg er als verhuurder voor dat:
– de bestemming  van het gehuurde in de onderhuurovereenkomst strikt is omschreven;
– de inhoud en voorwaarden van de onderhuurovereenkomst goed worden gecheckt;
– hoofdhuurder en onderhuurder de juiste afspraken maken over onderhoud/herstel van de voorzieningen van het gehuurde en idem inzake evt. verbouwing of aanpassing van het gehuurde. Maak ook afspraken inzake de aanpassingen van het gehuurde bij einde van de onderhuur der bedrijfsruimte: achterlaten of herstel oude staat?;
– de hoofdhuurder contractueel de schade aan verhuurder dient te vergoeden, indien onderhuurder in voorkomend geval een beroep doet op ontruimingsbescherming en in het gehuurde blijft zitten (terwijl bijvoorbeeld de hoofdhuurder al de huurovereenkomst heeft opgezegd en zelf reeds is vertrokken), waardoor de bedrijfsruimte niet opnieuw aan een derde kan worden verhuurd;
– hoofdhuurder bij aanvang van de onderhuur een uitgebreid proces-verbaal van oplevering met onderhuurder opmaakt of, beter nog, door een professionele derde laat opmaken.

Onderhuur bedrijfsruimte – vanuit de hoofdhuurder bezien

Vanuit de huurder bezien zijn er natuurlijk ook aandachtspunten bij onderhuur van de bedrijfsruime.

Onderhuur bedrijfsruimte: goede huurovereenkomst ook belangrijk voor hoofdhuurder

Zorg ook als hoofdhuurder voor een goede onderhuurovereenkomst. Een model huurovereenkomst is een goed uitgangspunt, maar aanvullende advisering hierbij helpt bij het maken van bewuste en juiste keuzes.

Onderhuur bedrijfsruimte: wie wil de onderhuurder worden?

Ga ook als onderverhuurder bij onderhuur van de bedrijfsruimte goed na wie de beoogde onderhuurder wordt. Check KvK, ID, doe antecedentenonderzoek, vraag na etc.

Onderhuur bedrijfsruimte: huurder, let verder op ……..

Zorg er als onderverhuurder bij onderhuur van de bedrijfsruimte voor dat:
– de bestemming  van het gehuurde in de onderhuurovereenkomst strikt is omschreven;
– de juiste afspraken over onderhoud/herstel van de voorzieningen van het gehuurde worden gemaakt en idem inzake evt. verbouwing van het gehuurde;
– de onderhuurder contractueel afstand doet van zijn recht op ontruimingsbescherming en onderhuurder schriftelijk toezegt op eerste verzoek van onderverhuurder het gehuurde te ontruimen;
– bij aanvang van de onderhuur een uitgebreid proces-verbaal van oplevering met onderhuurder wordt opgemaakt.

Onderhuur bedrijfsruimte: goede oplossing voor verhuurder en huurder bedrijfsruimte

Onderhuur van bedrijfsruimte kan een goede oplossing zijn voor een huurder die teveel m2 in gebruik heeft, doch niet uit het gehuurde wil vertrekken. Bij een goede huurder is ook voor een verhuurder van die bedrijfsruimte een mooie oplossing, immers de bedrijfsruimte komt niet leeg te staan. De stroom aan huurinkomsten blijft doorlopen, mits aldus de onderhuur van de bedrijfsruimte op een goede wijze is geregeld. Dit houdt ook in dat je als verhuurder of hoofdhuurder van een onderhuurder wilt kunnen afkomen, wanneer de zaken bij onderhuur bedrijfsruimte onverhoopt anders lopen dan verwacht.

Berkel-Enschot, 12 juni 2017
Auteur van dit artikel ©:
mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur
013-5331752
06-57644156
www.schetsadvocatuur.nl

 

Koopovereenkomst en de BV i.o.

BV i.o.

BV i.o. in de transactiepraktijk

BV i.o.: bij koop van een onderneming komt het regelmatig voor dat een koopholding (BV) moet worden opgericht, die de aandelen van de te kopen vennootschap koopt. Die BV is er dan nog niet, doch zou wel al de koopovereenkomst kunnen ondertekenen. Is dat verstandig? Wat mij betreft zijn er 3 opties. Continue reading

Informatieplicht verkoper bij bedrijfsovername

informatieplicht verkoper

Informatieplicht verkoper – due diligence en daarbuiten

Informatieplicht verkoper: bij bedrijfsovername maakt een due diligence (boekenonderzoek) vrijwel altijd deel uit van het traject tot (ver)koop van de onderneming. De koper verschaft verkoper een vragenlijst, verkoper handelt puntsgewijs de vragenlijst af en verschaft daarbij (puntsgewijs) de gevraagde informatie/documentatie, indien aanwezig. Is daarmee voor verkoper de kous af? Continue reading

WOR en intentieverklaring

WOR en intentieverklaring

WOR en intentieverklaring – waarop te letten?

WOR en intentieverklaring: in een letter of intent (LOI of intentieverklaring) komt vaak als opschortende voorwaarde voor dat aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet zijn voldaan. Wanneer geldt de WOR, wat is het karakter daarvan (bij niet naleving) en wat is de conclusie en mijn advies hierover? Continue reading

Earn out bedrijfsovername

Earn out bedrijfsovername

Earn out bedrijfsovername? Niet goed vastleggen kost geld!

Earn out bedrijfsovername – Leg uw bedoelingen goed vast.

Earn out bedrijfsovername: eerder heb ik in mijn blog aandacht besteed aan earn out (http://www.schetsadvocatuur.nl/contracteren/earn-out-bij-bedrijfsovername/). Daarin heb ik gepleit voor de earn out als een oplossing om bedrijfsovernames rond te krijgen. Met name om het gat tussen vraagprijs en aanbod te overbruggen, dan wel te dienen als oplossing voor het niet financierbare deel van de koopprijs. In deze Tips heb ik al wel het risico benoemd van een earn-out regeling die niet strak en zorgvuldig is geformuleerd.

In een recente uitspraak van 13 juli 2016 Continue reading

Faillissementsaanvraag als incassomiddel – de VOF

Faillissementsaanvraag als incassomiddel

Faillissementsaanvraag als incassomiddel – de VOF

De faillissementsaanvraag als incassomiddel of het dreigen daarmee kan een effectief incassomiddel zijn. Kortgezegd moet sprake zijn van meerdere schuldeisers (met opeisbare schulden). Daarnaast moet er ook sprake zijn van Continue reading

pensioen bedrijfsovername – lessons to be learned

pensioen bedrijfsovername

Pensioen bedrijfsovername: koper moet alsnog 2 miljoen pensioenpremie ophoesten  – lessons to be learned

Pensioen bedrijfsovername: een scenario wat je als koper van een onderneming of adviseur daarvan wilt voorkomen: een grote claim achteraf. In de uitspraak van 1 september 2015 heeft het Hof beslist dat een bedrijfstakpensioenfonds een zelfstandig vorderingsrecht toekwam jegens koper ten aanzien van 2 miljoen Euro achterstallige pensioenpremies (ECLI:NL:GHARL:2015:6384). Nota bene 3 jaar nadat Continue reading

Claimen na het kopen van een bedrijf? Tips!

Claim koop bedrijf

Claim koop bedrijf – tijdig indienen en tijdig verjaring stuiten!

Claim koop bedrijf: indien een koper van een bedrijf een claim heeft onder een garantie en/of op grond van non conformiteit, dan is van belang om: Continue reading